Bmw Tasarımları, Tasarımcıları Nerede Yaşıyor? Tasarım ekip çalışmasıdır, tek başına çalışan bir dâhi midir? Bu yalnızca bir klişe. Otomobiller gibi karışık tasarımların geliştirilmesinde ekip çalışmas, kaçın,lmazdır. Geçmişte kullanılan banmakalıp sözlerden geriye, yaratıcılık alanında pek kalmadı aslında: tasarımcı, tasarlanan ve geliştirilen ünle ilgili tüm sorumluluğu üzerine alan bir ıssız adamdır. Moda dünyasında kullanılan pazarlamayla ilgili terimler arasında, hâlâ böyle bir karışıma rastlamak mümkün olabilir.

Bmw iç Tasarım, Ancak bana göre müşterileriniz açısından böylesi bir yaratıcılık ör ııeği giderek gözden düşmekte. Tasarım, öncelikle karşıt modelleri dikkate alarak, bütünleştirici unsurlardan, hayal gücünden ve analitik düşünce yapısı ile daha sezgisel süreçler arasındaki hassas dengeden yararlanır. Tasarım her zaman için pek çok insan arasından paylaşılan kolektif bir bakış açısından beslenir: Sonuç olarak yeni fikirler yaratmalı ve onları uygulanabilir kılmalıyız. Tasarımcının işi, geleceği öngörmek değil, ona somut bir şekil vermektir.

Bmw Tasarımları

Bmw Tasarımcısı kimdir, Günümüzün tasarımcıları pek çok alanda bilgi sahibi olmak zorundadırlar yalnızca mimarlık ve popüler kültür konularda değil, aynı zamanda pazarlama, sanat, sosyoloji ve pek çok teknik alanda. Hepsinden önemlisi, farklı kültürleri algılayabilmeleri ve piyasaları “okuyabilmeleri“ gerekmektedir. Tasarımcılarımızın çoğu Kaliforniya, Şanghay ve Münih'te yaşıyorlar.

Bmw Dış Tasarımları, Tasarım hem küresel, hem bölgeseldir. Tasarımın küresel olduğu konusu kuşku götürmez. Öte yandan "küresel tasarım”dan söz etmek konuyu fazlasıyla basite germek olur, her şeyin her yerde aynı olduğunu ima etmek kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bizim görevimiz, ürünler metleri akılcı bir biçimde bağdaştırmak, farklı değere kültürel geçmişlere sahip insanlara uygun, köklü bir duyarlı yaklaşım geliştirmektir. Tasarım dünyası, asla bugün o kadar zorlayıcı bir hal almamıştı. Çin’e bakın. BMW gibi Icrin bu önemli pazarı iyice kavramak ve onlara cazip ürün geliştirmek istemeleri çok doğal. Ancak bu, ileride Çin BMW'ler üretecekleri anlamına gelmiyor.