Türklerin Kökeni Nereden Geliyor, Türklerin Kökeni Kitabı, Türk Kökeni Neresidir, Türklüğümüzü hiç araştırdınızmı şöyle bir inceleme sonucunda herşeyin ne kadar zor elde edilebildiğini sizlerde yakından takip ederek ve okuyarak anlayabilirsiniz. Geleneksel bilim düşüncesini sorgulayarak yorumları değil kaynakların kendini okuyarak ve bütün dünyanın aksine batıdan doğuya doğru bakarak yepyeni sonuçlara ulaştı.


Türk anayurdunun bugünkü Başkırdistan çevresinde olduğunu gösterdi.

Çok söylenen ama çerçevesi kurulamayan Sümer bağlantısını bu bölge üzerinden kurdu.
Ergenekon hadisesinin tarihlemesini ilk kez o yaptı.

Türklerin Kökeni Nereden Geliyor

Karadeniz kuzeyindeki Türklüğün eskiliğini yine ondan okuduk.
Oğuz Hanın doğuda yaşamış bir Hun değil batıda yaşamış bir Saka kağanı olduğunu gösterdi.


Macarca ve Moğolcanın Türkçeyle ilgisi konusunda hakim görüşlerin zayıflığını ortaya koydu ve Avrasyanın eski çağlarıyla ilgili başka yanlışları ifşa etti.
Eski Türklerin tipiyle ilgili tespitleri ise bütün bildiklerimizi alt üst ediyor.


Bu kitap yazarın daha önce Hırvat Ulusunun Oluşumu 2000 İran ile Turan 2003 ve Bey ile Büyücü 2006 adlı kitaplarında dile getirilen ayrıntıların son beş yılda ulaşılan yeni sonuçlarla harmanlanmasından oluşuyor ama önceki kitaplar kesinlikle tekrar edilmiyor. Yeni araştırmalar eski kitaplardaki sonuçları doğruladıkça hepsinin tek bir eserde toplanması gerekmiştir. Türklerin Kökeni engin bir birikimin ve gece gündüz süren çalışmaların ürünüdür kısaca çok derin.