Türk Milliyetciliği Hedef Turan Kitabı Oku, Türk Milliyetciliği Hakkında Bilgi, Türk Milliyetciliği Nedir Konusu, Sinan Ateşin kaleminden dökülen sözler sizler için çok geniş ve kapsamlı olarak anlatılan bilgi olacak çünki içerde düşmanlık güden ve bundan rant sağlayan kişilerin hedefi haline gelen yazarların her zaman sorunu çok olacağı için onların susturulması adına verilmiş yasaktır. Sinan Ateş bu kitaptaki yazılarıyla yıllar boyunca edebiyata fikre siyasete tarihe şehirlere özetle hemen her şeye bakıyor Fakat çok özel bir bakışla Mustafa Kemalin üslubu ile en evvel ve her şeyden evvel Türk milliyetçiliğinin gözüyle Türk milliyetçiliğinin gönlüyle ve Türk milliyetçiliğinin zihniyle bakıyor Uzun Zaman içerisinde Pantürkizm de denilen
Türk Milliyetciliği Hedef Turan
Turancılığın ne olduğu ve kapsamı hakkında Türkiye kamuoyu kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmekte Bu yanlış bilgi lendirme sonucu kendi milletinin güçlenmesine yücelmesine karşı olan bir insan tipi ortaya çıkmış durumda ki bunu anlamak mümkün değil Bir milletin evladı nasıl olur da kendi milletinden olana karşı dostluk beslemekle suçlanır Bunda nasıl bir tehlike görür Bir ailede kardeşin kardeşi sevmesi kadar doğal ne olabilir Garip olan kardeşlerin düşmanlık gütmesidir