Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği Kitabı, Dersim Isyanları Oluşumu, Seyit Rızanın Kitapları, Savaş anında içten çökmeler başlayınca kürtlerin ozamanda ayrımcılığa sürüklendiğini hepimiz bu kitap sayesinde anlayabiliriz ama işte ülkemizde kitap okumak anlamında çok az kişiye hitap ediyor okuyan çok olmuş olsa herkez bu bilgilerden faydalanır. Dünyanın hızla yeni bir savaşa sürüklendiği Hatayda çatışmaların başladığı 1937de Tunceli Dersim bölgesinde başlatılan ama kökü 1920deki Koçkırı ayaklanmasına kadar uzanan isyanın sebebi neydi O projenin arkasında hangi Kürtçü-Kürdistancı örgütler vardı Seyit Rıza kimdi isyanların Alevilikle ilgisi bulunuyor muydu Tuncelinin kültürel kimliği neydi Ankara hükümeti Dersim bölgesindeki Kürt aşiretlerinin yeni bir gerici ayaklanmasını bastırmakla uğraşıyordu.
Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği Kitabı
Bugün Kemalist hükümetin enerjik reformları yüzünden kendi iktidarlarını tehdit altında hisseden feodal unsurların ümitsiz bir direnişi ile karşı karşıya bulunuyoruz 29 Temmuz 1937 tarihli Komünternin yayın organı Rundschau Ingiltere Hükümetine Türk hükümeti Dersim bölgesine girmeye kalkışmıştır Kürtler bu olay karşısında silaha sarıldılar Ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık 1937 Dersim Generali Seyit Rıza.

Dersim ayaklanmalarını bu ayaklanmayı çıkartanların ve yürütenlerin belgelerini temel alarak ve Tunceli bölgesini de inceleyerek yazdık

Dersimliler beni dinleyin başınızda bir felaketin dolaştığını görüyorum
1916- Hacı Bektaş postnişini Çelebi Cemalettin Efendi

Tuncelide Alevilik eğitimi de veren okullar açalım 1926 Mustafa Kemal ATATÜRK

Ben Türk Ordusuna tek kurşun atmadım Seyit Rıza Yakalandıktan sonra İntikam Kürdistan denilen yıkık Anayurdun kurtarılması için İntikam! Kürt diyarında uluyan sırtlan ve çakallar ırkının Türkün pis vücutlarından Kürt vatanını temizlemek için Dersimli Baytar Nuri Seyit Rızanın akıl hocasıdır.