Sponsored ADS

Efes Antik Kent Resimleri ve Tarihçesi

 1. #1
  Moderator KaoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Kasım 2012
  Yaş
  32
  Mesajlar
  111


  Reklamlar
  Efes Antik Kenti Efes harabeleri Efes Antik Kenti Nerede

  Antik Dünya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Efes ya da Ephessus; bazı yazıtlara göre İ.Ö 4 000 yılında, diğer bazı yazıtlara göre de 6 000 yılında kurulmuş bir kenttir. Efes harabelerini gezerken tanıtıcı levhalardaki yazıların fotoğraflarını çektim. Bu tanıtıcı yazılardan biri de Efes’in Tarihçesi’dir. Bu tanıtıcı yazıya göre; ‘’ İzmir İli Selçuk İlçesi sınırları içindeki Efes Kenti’nin ilk kuruluşu İ.Ö 6 000 yıllarına, Neolitik Dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş devrine kadar inmektedir.
  Son yıllarda yapılan araştırmalar ve kazılarda, Efes çevresindeki tarih öncesi tepe yerleşimleri (höyükler) ve kalenin bulunduğu Aysuluk tepe’sinde Tunç Çağları ve Hititlere ait yerleşimler bulunmuştur. İ.Ö 1050 yılarında Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, İ.Ö 560 yılında yapıldığı sanılan ve Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak bilinen Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır.

  Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından İ.Ö 300 yıllarında kurulmuştur. Helenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemini yaşayan Efes; Roma İmparatorluğuna bağlı Asya Eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 000 kişilik nüfusa sahipti.Efes; Bizans Çağında yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir.’’

  Efes; bütün tarihi boyunca bilim, sanat ve kültür alanlarında öncü rol oynamış büyük bir uygarlığın temsilcisidir. Bu büyük uygarlığın gelişmesinde rol oynayanlara bakıldığında; İonya devletlerini ve birliğini kuran Akhalar ile Roma İmparatorluğu karşımıza çıkmaktadır.Akhalar; Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserinde, eski Yunan halkları için kullandığı müşterek bir tanımlamadır.

  İ.Ö 1200 yılında Dorlar’ın istilasına uğrayan Yunanistan’daki Akalar, Anadolu’ya, Ege kıyılarına göç ederek İonya bölgesini oluşturup, yüksek bir uygarlık kurdular. Kurdukları 12 şehir devletiyle de uygarlıklarını taçlandırdılar. İyon Medeniyeti’nin en önemli kültür merkezleri Milet ve Efes idi. Bir liman kenti olan Efes, Doğu ile batı arasında bir köprü görevini üstlenmişti. Efes’in bu konumu, döneminin en önemli ticari ve politik merkez olmasını sağlamıştır.

  Diğer taraftan Efes, döneminin en önemli inanç merkezlerinden biridir. Eski Anadolu’nun Ana Tanrıça Kybele geleneğine dayalı olan Artemis Kült’ünün en büyük tapınağı da Efes’te, Bereket Tanrısı Artemis için yapılmıştır. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak bilinen bu tapınak, milattan önce 550’de Lidya kralı Croesus’un isteği ile yapılmış.

  Günümüze ulaşabilen çizim ve yazıtlara göre; dönemin en yetenekli heykeltıraşları tarafından yapılmış. Bronz ve mermer heykellerle dolu olup, 90 metre yükseklikte ve 45 metre genişlikte devasa bir yapı olduğu belirtiliyor. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece bir iki mermer parçası kalmıştır.

  İ.Ö 330–300 yıllarında Makedonyalı Büyük İskender’in yönetimine geçen İyonya Antik kentlerinde yeni bir yapılaşma gerçekleştirilmiş. Özellikle Efes Kenti, Büyük İskender sonrası, bölgenin kontrolünü ele alan Lysimakhos tarafından yeri de değiştirilerek, adeta yeniden kurulmuş. Küçük Menderes Nehri ile Derbent Deresinin getirdiği alüvyonlar ve seller; ovayı ve Arkaik kent çevresini bataklık hale getirdiği gibi, Kentin limanını da çalışamaz duruma sokmuştur. Efes, sahil kenti olma özelliğini kaybetmiştir.

  Yeni Kent, Bülbül Dağı ile Panayır Dağı arasına, Miletos’lu Mimar Hipodamos’un ‘’Izgara Planı’’ uygulanarak kurulmuş. Cadde ve sokakların birbirini dik kestiği ızgara planı uygulamasında, Kentin ana yapıları olarak; Tiyatro, Devlet Agorası, Ticaret Agorası, Meclis Binası ve Stadyum’u inşa edilmiş.
  Böylelikle Lysimakhos tarafından halkı, Artemis Tapınağı çevresinden yeni kente taşınmaya ikna edilmeye çalışılmıştır.

  Kente taşınma işlemi gerçekleştikten sonra, yeni liman ve liman yolu yapılarak ticari hayatın sürmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Helenistik dönem olarak adlandırılan bu döneme kadar; küçük kentlerden oluşan devlet modeli, yerini büyük alanlara dağılmış devletlere bırakmıştır.Efes, Bülbül Dağı ile Panayır Dağı arasındaki bu yeni yerinde hızla gelişir. Yerel tacirler, denize ve limana ulaşımı sağlayan liman yoluyla, kenti tam bir ticaret merkezine dönüştürürler.

  Özellikle İ.S. 2. yüzyılda İmparator Traian ve Hadrian dönemlerinde kent en ihtişamlı görünümüne kavuşmuştur. Bu dönemde kent Roma İmparatorluğu’nun Asia Eyaletinin Başkenti ve limanı da Romalı memurların Anadolu’ya resmi giriş kapısı olmuştur.Efes Ticaret Agorası’na gelince; Anadolu’dan kervanlarla gelen malların, gemilerle limana gelen mallarla el değiştirdiği bir merkeze dönüşür. Halk ve şehir zenginleşir. Kent resmi binalar, anıtlar ve çok zengin dekorasyonlu evlerle donatılır.

  EFES YAMAÇ EVLERİ
  Efes Antik Kenti’nin Bülbül dağı yamacında iki ada üzerinde kurulmuş, İyonya Kentleri içerisinde bir benzeri daha bulunmayan teras evler bulunmaktadır. Yamacın doğu bölümünde yer alan, yaklaşık 3 000 metrekare büyüklüğünde olan ada parsellere ayrılmış olup, Yamaç Ev 1 yapılandırılmıştır. Bülbül dağı yamacının batı bölümünde yer alan 4 000 metrekare büyüklüğündeki ada da parsellere bölünmüş olup, Yamaç Ev 2 konuşlandırılmıştır.

  Efes antik kentinin eşsiz bütünlüğü ve masalımsı görüntüsü içinde, Yamaç Evlerin önemi anlaşılmamış ve yeterince meraklı ziyaretçi bulamamıştır. Yamaç Evler; Helen ve Roma çağlarından kalma Efes kentinin merkezinde bulunuyor ve komşu olduğu cadde, Kuretler Caddesi olarak adlandırılıyor. Cadde, iki yüksekçe tepenin, kuzeyde Panayır Dağı ile güneydoğuda Bülbül dağları arasına yerleşmiş.
  Mimarlık eserleri olarak kabul edilen evler, Kuretler caddesi ile tepelerden birinin yamaçları arasında kurulmuş. Yamaçlarında iki veya üç katlı evlerin bulunduğu Kuretler Caddesi, devlet agorası ile ticari agorayı birbirine bağladığından, Helen-Roma çağlarında Efes kentinin atardamarı olmuştur. Antik Kent Efes 1 ve 2 adlı yazılarımda yamaç Evlerin özelliklerini ve önemini vurgulamaya çalıştım.

  EFES CELSUS KÜTÜPHANESİ
  Efes Antik kentinin şüphesiz en tanınmış anıtı Celsus Kütüphanesi’dir. İ.S 100 ile 110 yılları arasında Gaius İulius Aquila tarafından babası Senatör Tiberius İulius Celsus Polemaeanus için yaptırılmıştır. Kütüphane, aslında ölen babasının mezar odasının üzerine yapılmış olan bir kahramanlık anıtı olarak anlaşılmalıdır.İki yanında heykel kaideleri bulunan dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılan ön holden asıl kütüphane odasına erişmek mümkündü.
  Gösterişli cepheye ait duvar ve yerler mermerle kaplanmıştır. Kütüphanenin iç kısmında kullanılan tuğla yapı tekniği, dış cephedeki yapı tekniği ile uyumsuzdur. İ.S 270 civarında gerçekleşen bir depremle kütüphane yıkılmış ve sonraki yıllarda yeniden yapılmıştır. Geç Antik Çağda gösterişli ön cephenin kalıntıları bir cadde çeşmesinin arka duvarı olarak kullanılmıştır. Yapının aslına uygun olarak yenilenmesi 1970–1978 yıllarında A. Kallinger-Prskawetz’in mali yardımı ile gerçekleştirilmiştir.

  BÜYÜK TİYATRO
  Büyük Tiyatro, Helenistik dönemde, İ.Ö 3. ve 1. yüzyıllar arasında yapıldığı sanılmaktadır. Roma döneminde; İ.S 81–117 yılları arasında yapılan kapsamlı bir yenileme çalışmasından sonra, önce iki katlı, sonraları üç katlı gösterişli bir cepheye kavuşmuştur. Yapı tiyatro gösterilerinin yanı sıra toplantılara da hizmet etmekteydi. İmparatorluk çağının ilerleyen dönemlerinde gladyatörler arenası olarak kullanıldığı da kanıtlanmıştır. Yapı İ.S 7. yüzyıldan hemen önce Bizans sur duvarlarına bağlanmıştır.

  HADRİAN TAPINAĞI
  P. Vedius Antoninus Sabinus tarafından bağışlanan bu küçük tapınak benzeri anıt, mimari bir yazıta göre İmparator Hadrianus’u (M.S. 117–138) onurlandırmaktadır. Kült odasının önünde bulunan sütun düzeneği Suriye tipi denilen türde bir alınlık taşımaktadır. Kapı lentosunun üzerinde Efes kentinin kuruluş efsanesine gönderme yapan kabartmalar Geç Antik Çağ’a ait bir tadilata aittir. M.S. 300 civarında buraya İmparatorlar Diokletianus, Constantius, Maksimianus ve I. Theodosius’un heykelleri dikilmiş, bunların yazıtlı kaideleri günümüze ulaşmıştır.

  TRAİAN ÇEŞMESİ
  Çeşme yapısı Tiberius Claudius Aristion ve eşi tarafından İ.S. 102 ve 114 yılları arasında Efesli Artemis ile İmparator Traianus onuruna yaptırılmıştır. Günümüzde mimari bir ayağa kaldırma denemesi yapılmıştır; yapının özgün yüksekliği 9,5 m‘dir. İki katlı bir cephe çeşmenin üç tarafını çevirmekte, suyun döküldüğü yerin üzerinde ortada, ayaklarının altında yerküresi, Traianus’un heykelinin kaidesi görülmektedir.

  MEMMİUS ANITI
  Memmius Anıtı, İ.S. 50 ve 30 yılları arasında özellikle göze çarpan bir yere yapılmıştır. Romalı Diktatör Sulla’nın torunlarından biri olan Gaius Memmius için bir onur anıtıdır. Kule biçimli konik bir dam öngören, üst katın sütunları arasında onurlandırılan kişinin faziletleri tasvir edilmekteydi. Günümüzde bir yeniden kurma yerine kübizmi andıran modern bir mimari kesyap mevcuttur.

  DOMİTİAN TAPINAĞI
  Tapınak ve sunak imparator kültüne hizmet etmekte ve İmparator Domitianus’a İ.S. 81–96 adanmışken, ölümünden sonra ve imparatorun anısının lanetlenmesiyle Flaviuslar ailesine adanmıştır. Altı basamaklı bir altyapının (24 × 34 m) üzerine kurulmuş olan tapınak 8 × 13’lük sütunları ile heybetli destek yapılarının yardımıyla bir terasın üzerinde durmaktaydı. Hıristiyanlığın zaferiyle bina temel taşlarına dek sökülerek günümüzde neredeyse tamamıyla yok olmuştur.

  DEVLET AGORASI
  Olasılıkla İ.Ö. 1. yüzyılda şehrin her iki yanındaki dağların bel verdiği yere yapılan yatırım, İ.S. 1. yüzyılın başında 160 × 58 m‘lik bir alanı kapsamaktaydı. Bu mekânın üç yanı sütunlu galerilerle çevrilmiştir. Mekânın batısı sayısız anıtın sırayla yaslandığı kesme taştan bir duvarla sınırlanmıştır. Etrafındaki diğer yapılarla birlikte Devlet Agorası, en geç İmparator Augustus (İ.Ö. 27 – İ.S. 14) döneminden beri şehrin politik merkezini oluşturmuştur.

  Efes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve TarihçesiEfes Antik Kent Resimleri ve Tarihçesi

  Konu KaoS tarafından (05 Ocak 2013 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.  Hayatta iki şeyden korkarım;
  Bir Allah'tan, bir de Allah'tan korkmayandan...


 2. #2
  Administrator Samuray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08 Kasım 2012
  Yer
  UZAY
  Mesajlar
  1.176


  Sponsor reklamlar


  avatarın cok yakışıklı gaos
  Birgün Herkes Galatasaraylı Olacak!

 3. #3
  Moderator KaoS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03 Kasım 2012
  Yaş
  32
  Mesajlar
  111


  abi sildim değiştirecektim sonra olmadı neden se bende öle bıraktım bana da bulsana senin ki gibi bir avatar ama bjk olsun
  Hayatta iki şeyden korkarım;
  Bir Allah'tan, bir de Allah'tan korkmayandan...


 4. #4
  Administrator Samuray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08 Kasım 2012
  Yer
  UZAY
  Mesajlar
  1.176


  buda yakıştı hayırlı olsun benim kimlikten iyi edit yapmışlar resmi.
  Birgün Herkes Galatasaraylı Olacak!

 5. #5
  Yeni YazSana Üyesi tufan_arz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26 Aralık 2012
  Mesajlar
  31


  çok başarılı bir birleştirme olmuş teşekkürler..

+ Cevap Ver

 • Efes Antik Kent Resimleri ve Tarihçesi Konusuna Oy verin

  5.00 Üzerinden ortalama oy almış 0 kişi oy vermiş

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Giriş yapmak için Buraya tıklayın


Ankarada Deniz Varmı var yok?


YazSana.Net Forumları Bilgi Eğlence Komedi Yaşam Sağlık üzerine yazılan herşey! Forum Kurallarına Lütfen Uyalım!
Yorum düşünce yazma
facebook butonumuz