Ah Bi Mekanım Zara Dinle - Salik Meratib Kateber, Ustanın sözlerinden çıkan yorum yıllardır sanatcılıkla hayatını sürdüren başka bir bayan ustanın dudaklarından dökülüyor. Bîr mekanım bu cihanda.Menzilü durağım orda.Sultanım ki tahtu tacım.Hulle vü Burağın orda.Eyyubüm bu sabrı buldum.Circisim ki bin kez öldüm.Ben bu mülke tenha geldim.Dükeli yarağım orda.Bülbülüm uş öte geldim.Dilde menşur tuta geldim.Burda miskin sata.geldim.Geyiğim otlağım orda.Kim ne bile ne kuşum ben.Şol ay yüze tutaşım ben.Ezeliden sarhoşum ben İçmişim ayağım orda.Deliyim pendi tutmazam.Değme yere de gitmezem. İşbu sözü işitmezem.Velakin kulağım orda.Sır sözü aşkâre denmez.Orda su oda göyünmez.Dünü gün yanar söyünmez.Bu benim çerağım orda.Ben bu mülke kıldım cevlan.Yedi kere vurdum seyran.Muhammed nurunu gördüm.Benim de mekânım orda.Mansurum uş dâra geldim. Yusufum pazara geldim.Arslanım, şikara geldim.Velakin yatağım orda.Yunus çün bu fikre daldı.Cihanı ardına saldı.Vallahi hoş lezzet aldı.Dolmuştur damağım orda yorumuda sizden olsun beğenen yazsın.