Tiroid Bezleri Düzensizliği, Tiroid bezi sorunları nelerdir? tiroid hastalığından korunma yolları

Yani çalışma düzenimizi ve günlük hayatımızı biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer kilo hipotiroid diye bağlıysa, uygun tiroid hormonları verilerek ve kan değerlerini düzelterek, bunun önüne geçmek mümkündür. Böyle olunca, tiroid, en azından şişmanlık sebebi olarak artık devreden çıkmış oluyor. Hipotiroidi tedavisi, bir eksiği tamamlama’ tedavisidir. Yani hormonunuz ne kadar eksikse, onu dışarıdan alıp, tiroid hormonunu düzeltmek lazım. Eğer düzelmiyorsa, aldığınız ilacın dozu yetmiyordur”

Tiroid bezinin fâzla hormon üretmesi ve bu hızla hormonların kanda dolaşarak bazı belirtilere yol açması sonucunda ortaya çıkan hipertiriodinin en önemli belirtilerinin hâlsizlik, yorgunluk, kısa zamanda kilo kaybı, sık dışkılama ve sinirlilik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Faruk Alagöl, kişinin hipertiroidi olduğunun söylenebilmesi için, bu belirtilerin hepsinin bir arada görülmesinin gerekmediğini söylüyor.

Bu rahatsızlıkta ‘farkındalığın’ önemli bir unsur olduğunu belirten Prof. Dr. Alagöl, “Kişi her zamanki ha lınden hırklı olarak, aniden sinirleniyorsa ya da geriliyorsa, yani karakterine aykırı bir durum söz konusuysa, o zaman bundan kuş kul anma ki azımdır. Veyahut da hiç beslenme düzenini değiştirmediği hakle aniden zayıflıyorsa bunun üzerinde durmak lazımdır şeklinde devanı ediyor. Hipcrtiroidiııin zayıflatan bir hastalık devamını soyledi Prof. Dr. Alagöl, hipcrtiroidisı olan bir insanın istediği kadar kalori alabileceğini belirtiyor. Tabi hastalığın tedavi sürecinin başlamasıyla birlikte kalori alımıda buna bağlı olarak azaltılmalı çüni hastalık tedavi edildikten sonra iştah artışı bir süre devam ediyor.