Kan Grubu Zinciri Nasıl Bulundu, Kan Grubunu Kim Buldu, Kan grubu analizi ajanındaki çakmam, hayatım boyunca yaptığım araştırmaların ürünüdür. Bunda sadece benim değil babamın da emeği vardır. Babam Doktor James D`adamo 1957 yılında dört yıllık lisansüstü bir eğitim programı olan doğal yollarla tedavi eğitimi aldıktan sonra Avrupa’daki büyük ‘spa larda çalışmıştır. Birçok hastanın, spa mutfağının en belirgin özelliği olan katı vejetaryen ve az yağlı beslenme tarzıyla iyileştiğini; ama birçok hastanın da bir gelişme kaydetmediğini, hatta bazılarının daha kötüye gittiğini görmüştür.

Sezgileri güçlü ve duyarlı bir adam olan babam, hastalarının beslenme düzenlerindeki farklılıkları belirlemek için bazı şablonlar kullanabileceği sonucuna varmıştır. Vücudun vazgeçilmez besin kaynağının kan olduğundan yola çıkarak bu farklılıkları tanımlayabileceğini düşünmüştür. Babam, bu teoriyi denemek için hastalarının kan gruplarını toplamış; farklı beslenme düzenlerine verdikleri tepkileri gözlemlemiştir.

Yıllar boyunca sayısız hasta ile çalışmış ve ortaya bir model çıkarmıştır. A grubu hastalarına, büyük miktarda et içeren yüksek protein diyetinin iyi gelmediğini; ama aynı hastaların, soya ve tofıı gibi bitkisel proteinlere çok iyi tepki verdiklerini görmüştür. Süt ve süt ürünleri, A grubu hastaların sinüs ve solunum yollarında mukus birikmesine yol açmıştır. Bu hastalara fiziksel aktivite ve egzersiz miktarını artırmaları söylendiğinde yorgun düşmüşler, rahatsızlanmışlar; ama yoga gibi daha hafif egzersizler yapınca canlanmış, enerjileri yerine gelmiştir.

Öte yandan 0 grubu hastalar yüksek protein diyetine çok iyi tepki vermiş, koşu ve aerobik gibi yoğun fiziksel aktiviteler onları canlandırmıştır. Babam, kan gruplarını test etmeye devam ettikçe her bir grubun, sağlıklı olmak açısından kendine has bir yolu olduğuna daha çok inanmıştır.

“Birinin yemeği, diğerinin zehridir” sözünden ilham alan babam, gözlemlerini ve beslenme önerilerini, One Mam Food âdını verdiği bir kitapta toplamıştır. Kitap 1980 yılında yayınlandığında ben Seattle John Bastyr Üniversitesi’nde doğal yollarla ABC kan grupları ılc belli hastalıklar arasında bir ilişki bulabilmek amacıyla tıp literatürünü inceltmeye başladım. Bulduklarımın içinde babanım teorisini destekleyen bir şev var mı diye merak ediyordum, babamın kitabı, tarafsız değerlendirme yöntemlerinden ziyade kendi bakış açısını yansıttığından bu teorisinin bilimsel bir dayatni-gı olabilmeğini düşünmüyordum ve olduğunu öğrenince çok şaşırdım.

ilk ilerlemeyi, iki önemli mide hastalığın kan grubuyla ilişkili olduğunu keşfettiğimde yaptım. Bu hastalıkların peptik ülserdi. Normalden fazla mide asidi üretimiyle ilgili bir durumdu. Bu hastalığın O grubu o lanlarda daha çok ortaya çıktığı belirtiliyordu. Babam, 0 gru bu olanların hayvansal gıdalar ve hayvansal proteinlere iyi tepki verdiğini gözlemlemişti. Bu besinlerin sindirimi için fazlaca mide asidine gerek vardı.

Diğer hastalık ise A grubuyla ilişkilendirilen mide kanseriydi. Mide kanseri, sıklıkla mide asidinin düşük seviyede olmasına bağlanıyordu. A grubunda olanlarda bulunan bir başka hastalık da pemisiyöz anemi idi. Bu hastalığın sebebi B12 eksikliği bununda mide asidi bulunmayışıydı.

Bunları okuduğumda fark ettim ki 0 grubu olanlar, yüksek mide asidi ile ilişkili bir hastalığa, A grubu olanlar ise düşük mide asidi ile ilgili iki hastalığa yatkınlar.

İşte aradığım bağlantı buydu. Babamın gözlemlerinin, kesinlikle bilimsel bir dayanağı vardı. Böylece bilime ve kan gruplarının antropolojisine olan aşkım da başlamış oldu. Zaman içinde babamın, kan gruplarıyla beslenme ve sağlık arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışmanın, sandığımdan daha önemli olduğunu anladım.