Hipertansiyon Nedir, Hipertansiyon Hastalığı Zararları, Hipertansiyonun Etkileri ve Nedenleri Nelerdir, Kan basıncı ölçülünken iki kan basıncı değerine baklır: Büyük tansiyon (sistolik kan basıncı) ve Küçük tansiyon (diyastolik kan basıncı). Kalbın kasılması sırasında ölçülen kan basıncı büyük tansiyon.kalbin gevşemesi esnasında ölçülen kan basıncı ise küçük tansiyondur.

Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon; kan basıncının normaiden yüksek olmasıdır. Genel olarak sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 140 mmHg ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 90 mmHg'dan yüksek olması hipertansiyon olarak kabul edilir. Genellikle büyük ve küçük tansiyon birlikte yüksektedir. Hipertansiyon tanısı için büyük ve küçük tansiyondan birisinin normalden yüksek olması yeterlidir.

Hipertansiyon Nedir

Kan Basıncı Nedir?
Kan basıncı kalbinizin pompaladığı kanın damarlannıza uyguladığı basınç veya güçtür. Bu basınç dokularınızın ihtiyacı olan kanın sağlanmasına yardımcı olur.

Hipertansiyonun Önemi Nedir?
Hipertansiyon çok sık karşılaşılan bir hastalıktır. Erışkenlerin (18 yaşından büyüklerin) en yaygın uzun süreli hastalığıdır. Hipertansiyonun yaygın olmasının yanı sıra kalıcı sakatlıklarla ve ölümlerle yol açması önemim artırmaktır. Hastaların önemli bir kısmının kan basıncı yüksekliğinin farkında olmaması hastalığın önemim daha da artırmaktadır. Hipertansiyon böbrek kalp damar hastalıklanna, felçlere ve görme kaybına yol açabilir.

Tedavi edilmezse yaşam süresim 10-20 yıl ısaltabilir. Tuz tüketiminin fazla olduğu toplumlarda kan basıncı yüksekliği daha İt. Ülkemizde 60 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yarısı hipertansiyon iasıdır.Toplam yüksek tansiyonlu hasta sayısı ise ülkemizde 6-7 milyon civarındadır.

Hipertansiyonun Sebepleri Nelerdir?
Hipertansiyonun nedeni %90-95 hastada bilinmektedir, yani hipertansiyon bilinen bir hastalığa bağlı değildir. Yüzde 5-10 hastada ise hipertansiyon başka bir hastalığa bağlıdır. Hipertansiyona yol açan hastalıkların önemli kısmı böbrek kaynaklıdır. Hormonal hastalıklar ise önemli diğer bir grubu oluşturmaktadır.