Rüyamada yılan öldürmek Rüyada yılan Isırması ne demek Rüya da Yılanları görmek anlamı nedir

Rüyada yılan görmek çok geniş bir kavramdır bir çok anlamı vardır. Rüyada görülen yılan bir düşman yahut bir devlet yada bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha o kimsenin kuvvet ve devletidir. Rüyada yılan görmek mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Rüyada yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Rüyada yılanın uçtuğunu görse düşmanları başka bir yere gider. Rüyada küçük yılan küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse küçük çocuğu vefat eder. Rüyada sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine delalettir.

Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Rüyada yılanın etini pişirerek yediğini görse düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür. Rüyada görülen su yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi faydalı maldır. Rüyada zehirsiz sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak rüyayı görenin eline eritilmiş bir takim altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorumlanır.

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana delalettir. Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanım helak eder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse bu rüya akrabalarından olan düşmana delalet eder. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse düşmanının yabancılardan olmasına delalettir. Yılanı iki parça ettiğini görse düşmanın düşmanlığını yarıda keser düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.

Bir şehirde yılanların oldu karını ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse o şehre sahip olur. Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse rahat, ferahlık ve sevince erişir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse o yerde bir lider ölür. Yılan eti yediğini gören kimseye sevinç, menfaat ve izzet isabet eder. Bir yerden bir yılan çıktığını görse o yerde meydana çıkacak bir azaba delalettir. Yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse devlet ve saltanata nail olur.

Başında yılan olduğunu görenin şanı devlet ricali yanında yüce olur. Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura yorumlanır. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine delalettir. Rüyada yılan sel ve devlete işarettir. Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse bir kadınla evlenir. Eğer yılanın bir evden çıktığını görse o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa ölmesine delalettir. Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder. Bir yılanı beline sardığını görse o kimse beline kemer takar. Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir. Yılan şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, bugz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye delalettir. Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına yorumlanır.

Rüyada iri ve uzun yılan görmek korkuya delalettir. Bazen de iri ve uzun yılan görmek aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de bu rüya yaramaz, korkunç ve şerli komşuya yorumlanır. Rüyada iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.

* Yılan öldürdüğünü görmek evlenmeye, yılandan korkmadığını görmek kuvvete ve kudrete, beyaz yılan görmek zayıf ve kuvvetsiz düşmana, siyah yılan görmek hilekâr ve düzenbaz kimseye işaret eder.
* Rüyada yılanın uçtuğunu görmek müjdeli bir haber almaya, su yılanı görmek elinize mal geçeceğine, ev yılanı yeni komşuya işaret eder.

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
* Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
*Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır.
*Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.
*Rüyada yılan balığı görmek,etrafınızdaki kimselerin sizi kıskanacağına işaret eder.
İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yılan görmenin on tabiri vardır
* 1-Gizli düşman
* 2-Geçim
*3-Esenlik
* 4-Yöneticilik
* 5-Ordu komutanlığı
* 6-Baht
* 7-Kadın
* 8-Murat
*9-Erkek evlat
* 10-Sel
*Allame Meclisi: Yılan görmek; cimri bir arkadaş edineceğinize…
* Yılan eti yemek; mal ve menfaat elde edeceğinize…
* Yılanla dövüştüğünüzü ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmana galip geleceğinize…
* Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunuzu veya kucağınıza aldığınızı görmek; mal ve menfaat elde edeceğinize…
* Evinize yılan girdiğini görmek; bir sıkıntı yaşayacağınıza…
* Yılan öldürmek; düşmanı öldüreceğinize veya etkisiz hale getireceğinize işarettir
*İbn-i Sirin: Yılan; gizli düşmana yorulur.
* Evde yılan olduğunu görmek; gizli düşmanınızın aileden biri olduğuna…
* Çölde yılan görmek; düşmanınızın yabancı olduğuna…
* Yılanla boğuştuğunuzu görmek; düşmanla husumet edeceğinize…
* Yılanın size galip geldiğini görmek; düşmanınıza yenik düşeceğinize…
* Sizin yılana galip geldiğinizi görmek; düşmanınızı alt edeceğinize…
* Yılan eti yediğinizi görmek; hükümet işlerinde yüksek bir mevkie geleceğinize…
* Yılanı ikiye ayırdığınızı görmek; düşmanınızın malını yiyeceğinize…
* Ölmüş bir yılan görmek; bir afetin sizden uzaklaşacağına işarettir
* *Kirmani: Beyaz bir yılan yakaladığınızı görmek; büyüklüğe…
* Yılanın sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın zayıf olduğuna…
* Siyah yılanlar görmek; düşmanınızın çokluğuna…
* Yeşil yılan görmek; düşmanınızın zahit ve salih biri olduğuna…
* Sarı yılan görmek; düşmanınızın hasta olduğuna…
* Kırmızı yılan görmek; düşmanınızın zevke düşkün biri olduğuna…
* Etrafınıza çok sayıda yılan toplandığını görmek; akrabalarınızın size düşman olacağına işarettir
* *Cabir Mağribi: Ağzınızdan, burnunuzdan, kulağınızdan vs.
* yılan çıktığını görmek; çocuklarınızın size düşman olduğuna veya olacağına…
* Herhangi bir zarar görmeden yılan yakalamak; saygınlık kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir
* Çağdaş Ulema: Yılan görmek; bir entrikaya karşı dikkatli olmanız gerektiğine…
* Yılan tarafından sokulmak; bir kimsenin hile ve entrikaları yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…
* Kobra yılanı görmek; aşkta mutluluğa ve evlilikte tehlikeye…
* Kobra yılanı tarafından ısırılmak; kötü arkadaşlardan veya arkadaşlıklardan uzak durmanız gerektiğine, aksi takdirde zarar göreceğinize işarettir.
ayraç

Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına, Ağızdan yılan çıkması kötü suz söyleyerek bundan zarar görmeye.
* Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek eşinin vefat etmesine.
* Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına.
* Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye.
* Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye.
* Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere.
* Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana.
* Küçük yılan zayıf düşmana.
* Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya.
* Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye.
* Yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına.
* Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya.
* Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye.
* Yeşil yılan din düşmanına etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine.
* Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya.
* Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana.
* Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına.
* Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye.
* Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya.
* Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra.
* Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana.
* YılanınRuyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
* Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
* Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır.
* Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.
* Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
* Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
* Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır.
* Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.
* Düşmandır.
* Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur.
* Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.
* Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir.
* Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir.
* Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır.
* Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır.
* Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer.
* Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.
* Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir.
* Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.
* Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet serli büyük bir düşmana işarettir.
* Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur.
* Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.
* Cabir’ül Mağribi’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur.
* Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.
* Halit el-İsfehanı’ye göre; koynundan yılan çıktığını görene, oğlu düşman olur.
* Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, eşi vefat eder.
* Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur.
* Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.
* Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır.
* Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur.
* Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.
* Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir.
* Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.
* Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; şu yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder.
* Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.
* Basının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır.
* Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.
* Cafer-i Sadık’a (RA) gore, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.
* Bir başka rivayete görede: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.
* Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.
* Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komşuya işarettir.
* iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.
* Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya birkadın yahut da bir çocuktur.
* Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.
* Yılan, mal sahibi düşmandır.
* Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, oyılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.
*Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.
* Eğer yılanı öldürdüysedüşmanına galip olur.
* Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanıtarafından bir eza ve meşakkat erişir.
* Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir.
* Yılanın uçtuğunu görse, düşmanlan başka bir yere gider.
* Küçük yılan, küçük çocuktur.
* Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.
* Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydanagelmesine işarettir.
* Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmaklaonlardan bir şey elde eder.
* Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyledüşmanının en şiddetlisidir.
* Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.
* Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzünedecek şeytanın tasallutuna işarettir.
* Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder vedüşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.
* Eğer yılan onu söksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.
* Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.
* İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.
* Rüyada yılanın etini çığ olarak yediğinigorse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.
* Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur.
* Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunnun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.
* Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur.
* Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.
* Eğer bu halden olduğunu görse, düşmanı onu öldürür.
* Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.
* Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimsekendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.
* Rüyada görülen su yılanları maldir.
* Rüyada yakasında ve kolunda kormadığı beyaz ve küçük yılanın olduğünügörmesi, faydalı maldir.
* Bazen de yılan küffara ve bid’at sahiplerine işarettir.
* Yılan, sel ve devlete işarettir.
* Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.
* Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur.
* Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir.
* Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.
* Bir yılanı bdine sardığını görse, o kimse bdine kemer takar.
* Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından birmusibet erişir.
* Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.
* Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.
* Rüyada yılan tutan kimseyi görmek serli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir.
* Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip
olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesineisarettir.
* Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.
* Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.
* Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur.
* Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanını helak eder.
* Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir.
* O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.
* Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.
* Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur.
* Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.
* Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider olur.
* Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder,Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azabaisarettir.
* Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nailolur.
* Basında yılan olduğunu görenin sanı devlet ricali yanında yüce olur.
* Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu,sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.
* Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.
* Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler.
* Engerek yılanı bir bela anlamını taşır.
* Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.
* Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.