Rüyada Hamam Görmek ne anlama gelir Rüyada Hamam ne demektir. Rüyamda Hamam gördüm ne demek

Erkek ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın durgunluğuna, şefkat ve iyilik örneği dosta veya alacağa, Hamam yaptırmak kötü bir iş yapmaya, Hamamda ılık su ile yıkanmak sevinçe, borcunu ödemeye ve günahlardan arınmaya, çok sıcak su ile yıkanmak üzüntüye, soğuk su ile yıkanmak veya soğuk su içmek hastalıktan kurtulmaya. Hamamın kapı ve pencerelerini açmak üzüntü ve kederin gitmesine,

Rüyada Hamama elbise ile girmek keder, sıkıntı ve istıraba, Üzerinde elbise olduğu halde yıkanmak kötü ahlaklı bir kadınla evlenerek çok acı çekmeye yahut aşırı derecede borçlanmaya,

Rüyada bir hamam gördüyseniz, bu, sağlık için bulunduğunuz ortam ve kişilerden bir süreliğine uzaklaşacağınız anlamına gelir. Yeni arkadaşlıklar olarak da yorumlanabilir.

Rüyada Hamam sıcak, sabunlu ve buharlı ise sıkıntı, büyük derttir. Sabunsuz, buharsız, temiz suyu akan hamam ise sıkıntıların geçeceğine işaret eder.

Rüyada hamam yapmak veya tamir etmek hayır değildir. Bir hamamın yıkıldığını görmek ise hayırlıdır.

Rüyada Hamamda kadın erkek birlikte yıkanmak musibet ve fenalığa, Hamamı mesken edinmek kötülüğü meslek edinmeye, Hamam bazen eş, kızkardeş yahut kadın cihetinden gelecek meşakkate, Hamamcı olduğunu görmek güzel bir kadınla evlenmeye, kadının hamamcı olduğunu görmesi emrindekilerin ıslahı ile uğraşmaya.

Rüyada Hamamcıyı görmek üzüntü ve sıkıntının gitmesine ve borcunu ödemeye delalet eder.

Ibni Kesir’e göre; hamamda ot tutunup temizlendiğini ve vücudunu gusül eylediğini gören, korkuyor ise emniyete erer, kederli ise ferahlanır, zayıf ise ve hasta ise iyi olur, borçlu ise borcunu öder, zengin ise malı artar, hamamda sıcak su içtiğini gören ağır bir hastalığa tutulur.Mahallesinde hamam olduğunu görmek, o civarda bir fahişe kadının bulunduğuna işarettir.

Cafer-i Sadik (RA)’a göre; hamam rüyası altı şekilde yorumlanır: Karı-koca, gam ve keder, borç, tatil yani işlerinde durgunluk ve bozukluk, iyi bir dost, alacak.

Bir rivayete göre hamam görmek, hamamda hizmet eden kadın, veya evin en büyük kadını ile tabir olunur. Rüyasında hamamcı olduğunu gören, güzel bir kadınla evlenir, bir kadın hamamcı olduğunu görse, evinin idaresini yoluna koyacağına delildir.

Ibni Kesir’e göre; bir hamam yaptığını gören, evlenir. Hamama girdiğini gören, hamamın sıcaklığı derecesinde, kedere ve sıkıntıya uğrar.

Rüyada Hamamda bir yerden bir yere gittigini gören halden hale girer, iyi ve temiz bir yerden kötü ve pis bir yere gelmek, iyi halden kötü hale ve aksi de bunun aksine işarettir.

Rüyada Hamamda yalnız kaldığını gören, kadınların diline düşer. Elbisesi ile hamamda bulunduğunu gören annesi, kız kardeşi veya yakını bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer.

Rüyada Kadınlar hamamına girdiğini gören, haram işler. Hamamın kapısına kadar gelip içeriye girmediğini gören, bir adamla kavga eder. Hamamda bir şeyinin çalındığını gören, hükümete karşı davacı olur ve dava açar. Hamama girip, orada kalmaktan zarar görecek kadar soğuk olduğunu görmekte hayır yoktur.

Hamam temiz ve sıcak soğuk suyu bol ve sıcaklığı orta derecede olup kendisi de temiz olursa, böyle bir rüya daima iyidir.

Hamama girip her tarafı pis görmek, kederin fazlalığına, hamamda kadınların avret mahallerini açık görmek dinsizliğe ve suç işleyeceğine işarettir.

Ebu Said El-Vaiz’e göre;
hamam iyilik evidir. Oraya girdiğini gören, kederli ise, Allah’in (C.C.) izniyle feraha çıkar. Hamamda gusül ettiğini gören, sıkıntıdan ve kederden kurtulur.

Hamama girip orada içeriye girmesi yasak olan bir şeye rastladığını görmek, eğer bu iyi bir şey ise, zarar yoktur. Eğer fena ve mekruh bir şey ise hayırsızdır. Hamamın kapısını, penceresini, camını açmak, kederin azalmasına işarettir. Hamamda kandil yaktığını veya yandığını görmek hayır değildir.

Abdulgani Nablusi (RA)’e göre: rüyada hamama girip çok sıcak su ile yıkandığını gören kedere ve vehme düşer veya hasta olur.

Hamamda bir içki meclisi kurduğunu gören, bir kadınla zina yapar, bu da halk arasında işitilir. Hamamın halvetine girip musluğun akmakta olduğunu, bunu kapatmak istediği halde kapanmadığını görmek, karısının başka biri ile ilişki kurduğuna ve kendisi bunu engellemek istediği halde başaramadığına, kurnadan taşan sıcak suların akıp gittiğini görmek, karısı ile aralarında kavga olmasına delalet eder.

Bazı yorumcular hamamı şöyle yorumlamaktadırlar: Hamam cehennem, hamamcı bekçisi. Hamam mahkeme, hamamcı kadı. Hamam kadın, hamamcı kocası. Hamam zina yeri, hamamcı yardımcısı. Hamam zindan, hamamcı zindancı. Hamam deniz, hamamci gemi kaptanı. Bunlar görülen rüyanın şekline göre yorumlanarak o rüya sahibine böylece anlatılır.

Hamama girip yıkandıktan sonra, üzerine beyaz elbise ve ayaklarına nalin giydiğini gören ölür. Çünkü yıkanmak ölüm guslü, beyaz elbise kefen, nalin ise tabut işaretidir. Bir hastanın hamama girip yıkanarak çıktığını görmesi, hastalıktan kurtulmaktır.

Mahkemede davası olan bir adam hamama girip yıkandığını görse davasını kazanır. Hamamda ayağı kayar, yahut bayılır veya orada kalıp çıkamazsa bu davayı kaybeder. Hamama elbisesi ile girdiğini görmek keder, zorluk ve hastalıktır.

Hamama su yolundan veya pencereden girdiğini görmek, bir fahişenin evine girmektir. Hamamda vahşi hayvanlar veya hasarat ile birlikte bulunduğunu gören, fahişenin yanında bir takım kötü kişilerle birlikte bulunur.

Rüyada Hamama girip pak ve temiz ve gusül ederek çıkan hidayete ulaşır veya borcunu ödeyip kurtulur veya Allah’ın (C.C.) affına nail olur. Bu rüya sahibi bekar ise evlenir, fakir ise zengin olur.

Rüyada Hamamda elbisesi ile yıkandığını gören, adı çıkmış bir kadına aşık olur veya borca girer. Hamamın sıcak halvetinde elbisesi ile ve avret yeri açık olarak bir ölüyü görmek, onun ahirette azapta olduğuna, üzerinde güzel elbise ve güzel koku sürmüş ise ve bu halde hamamdan çıkıyor görmek, af ve gufran yolunda olduğuna işarettir.

Hamamda, erkek-kadın karışık yıkandığını görmek, halkın isyan halinde bulunduğuna, asayişin bozulduğuna, bir rivayete göre de, o yerde kadın ve erkek birbirlerine karşı çok kızgın olduklarına ve birbirlerine fenalık yapacaklarına delalet eder.

Rüyada Hamamın suyunun kana dönüştüğünü, herkesin bu su ile yıkandıklarını görmek, orada hükümetin halka zulüm ettiğine, yahut şeriat dışı işler yapıldığına delalet eder. Hamamda türkü söylediğini gören, cevabını alacağı fena bir söz söyler. Karanlık hamam, zindan, hamamın su hazinesi de hırsız kadınla yorumlanır.