uyku ve rüyanın kaç çeşiti vardır, uyku dönemleri, rüya nasıl görülür, uyku iki ana holümden oluşuyor bir tanesi rüya dönemi denilen yada “REM olarak adlandırılan dönem. Diğeri ise rüya dışı denilen “NREM uyku. RE.M döneminde gözlerin hare-ketinm çok hızlı olduğunu vurgulayan Doç, Dr. Zerrin Pelin, bu dönenim uyanıklıktan uykuya geçilen ve uvkunun birinci dönemi denilen, çok yüzeyel ve uyanıklıkla uyku arası bir süreç olduğunu belirtiyor.

Geçişi çok hızlı olan bu dönemden sonra, ikinci evreye geçildiğini ifade eden Doç. Dr. Pelin, bu aşamanın ise yaklaşık otuz san i ve civarında olduğunu söylüyor. Ardından, hemen ikinci uvku dönemine geçiliyor. Doç Dr. Zerrin Pelin, bu dönemin gece uykusunun nerdeyse 40-45 ni oluşturduğunu ve bunun ardından insanı dinlendiren fiziksel olarak stand-by konumuna alan derin uyku döneminin geldiğini açıklıyor.

uyku ve rüyanın kaç çeşiti vardır