Azro 500 Mg 3 Tablet fiyatı nedir? Azro 500 Mg 3 Tablet yan etkileri faydaları?

Azro 500 Mg 3 Tablet Barkod kodu: 8699502091412
Fiyat: 9.74 TL
Etken Madde: Azitromisin

Endikasyon : Duyarlı organizmalara bağlıenfeksiyonlarda: bu arada, bronşit.

Azro FilmTablet Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azacid Film Tablet:

Azro Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL ipediyatrikJ ve 30 mL Eşdeğeri: Azacid Oral Süspansiyon:

Kontr.E:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT). ALTISGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar:Anjiyoodemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından. bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin veri ürkendi kkatli olunmalıdır.

Yan E.:Anoreksi.bu!antı. kusma-'diyare. yumuşak dışkı, dıspepsi. karında rahatsızı ıklağn/ kramp), kabızlık, gaz. psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişıkliğigörülebilir.

Etkileşim:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaaJınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda.triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabil ir.

Doz Önerisi: Günlük toplam miktar, tek doz olarak verilir.