Azeltin 500 Mg 3 Film Tablet fiyatı bilgisi Azeltin yan etkileri ve zararları

Azeltin Film Tablet Biofarma Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet:
Azeltin Oral Süspansiyon Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 ml_x15 mL Ipediyatrikl ve 30 mL lik şişe.

Eşdeğeri: AzacidOral Süspansiyon:

Azeltin Barkodu: 8699578090050
Azeltin ilacının Fiyatı: 10.22 TL


Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolidantibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunanhastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT). ALT ISGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Anjiyoodem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjıkreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden. belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan Etkisi: Anoreksi. bulantı. kusma''diyare. yumuşak dışkı, dispepsi.karında rahatsızlık lağn/ krampl. kabızlık, gaz. psödomembranöz kolit ver.adiren dilde renk değişikliği görülebilir.

Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımıkontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçlann aynı zamanda kullanımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın kİirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini anırabilir.

Azeltin Doz Önerisi: Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır. Yetişkinlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akutbakteriyel enfeksiyonda, toplumdan kazanılmış pnömonide. farenjit vetonsillitte. komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ilk güntek doz olarak 500 mg. 2-5. günlerde ise 250 mg olarak kullanılır.