Abelcet 100 Mg 20 MI İv Int ilacı yan etkisi barkod kodu Abelcet 100 Mg 20 MI İv Int faydası ve zararları nedir?

Abelcet 100 Mg/20 MI İv Int. Icin. Sus. İçeren 1 Flakon

Barkod: 8699783690168 Fiyat: 234.92 TL Etken Madde: Amfoterisin Bdipid formülasyon)
Ambalaj: 100 mg/20 ml_x1 flakon.

Hekimin görüşüne göre, hipersensitivite riskiylekarşılaştınldığında amfoterisin B ile sağlanacak yararlar dahaağır basmadıkça, aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarı: Amfoterisin B ile anafilaksi rapor edilmiştir.Amfoterisin B nin ilk dozu, tıbbi eğitimli personelce, kapalı klinikgözlem altında uygulanmalıdır.

Yan Etkisi: Kınklık, kilo kaybı, işitme kaybı .enjeksiyon yerinde enflamasyonu içeren reaksiyon: bronkospazm.nefes alma güçlüğü, astım, anafilaksi ve diğer allerjik reaksiyonlar:kalp yetmezliği, akciğer ödemi, şok. miyokardiyal enfarktüs, hemoptiz.hızlı solunum, trombofılebit. akciğer embolisi. miyokard hastalığı.plevral efüzyon. ventrikülerfibrilasyon içeren aritmiler: makülopapülerkızartı. pruritus. eksfoliyatif dermatit. eritema multiform: akutkaraciğer yetmezliği, hepatit. sarılık, melena. anoreksi. dispepsi.kramp. epigastrik ağn. ven tıkayıcı karaciğer hastalığı, diyare.karaciğer büyümesi, safra kanalı veya kanallan iltihabı. kolesistit:koagülasyon defektleri. lökositoz. eozinofili içeren kan diskrazisi:kemik. kas ve eklem ağnsını içeren miyasteni: konvülziyonlar. kulakçınlaması. görme bozukluğu, işitme kaybı, periferal nöropati. geçicivertigo. çift görme, ensefalopati. serebral vasküler aksidan.ekstrapiramidaJ sendrom ve diğer nörolojik semptomlar: oligüri.böbrek fonksiyonlarında azalma, anüri. böbrek tübüler asidozu. impotens.dizüri görülebilir.

Etkileşim: Antineoplastik ajanlann amfoterisinB ile birlikte kullanımı, böbrek toksisitesini. bronkospazmı vehipotansiyonu artırabilir. Kortikosteroidlerin ve kortikotropininamfoterisin B ile birlikte kullanımı, hastanın kalp fonksiyon bozukluğunaeğilimi artırabilecek hipokalemiyi kuvvetlendirebilir. AmfoterisinB'nin. digitalis glikozidleri ile birlikte kullanımı hipokalemiyeneden olabilir ve digitalis toksisitesi olasılığını kuvvetlendirebilir.Flusitozinin. amfoterisin B içeren preparatlar ile birlikte kullanımı.olasılıkla sellüler alimim artırarak ve.' veya böbrekten atılımınıazaltarak. flusitozin toksisitesini artırabilir. Lökosit transfüzyonlanAmfoterisin B lipid formülasyonu ile birlikte verilmemelidir.Amfoterisin B'nin aminoglikozidler ve pentamidin gibi ajanlarlabirlikte kullanımı, ilaç nedeniyle oluşan böbrek toksisitesi potansiyeliniartırabilir. Amfoterisin B’nin neden olduğuhipokalemi. iskelet kas gevşeticilerinin hipokalemiden dolayıkürar etkisini artırabilir. Amfoterisin B lipid formülasyonuzidovudin ile birlikte verildiğinde, yükselmiş miyelotoksisiteve nefrotoksisite görülebilir.

Doz Önerisi: Yetişkin ve çocuklar için, tek enfüzyonolarak önerilen günlük doz 5 mg/ kg'dir. Abelcet. 2.5 mg/kg/saat oranındalV enfüzyon olarak verilmelidir. Enfüzyon süresi 2 saati geçerse.her iki saatte bir. enfüzyon torbası sallanarak içerik karıştırılır.Doz ayarlaması, hastanın klinik durumu göz önüne alınarak yapılmalıdır.