Havuzlardan bulaşan hastalıklar, havuz enfeksiyonları, havuz hastalıkları

Yüzme havuzları, yazın ferahlamak,serinlemek amacıyla kullandığımız yerlerden biridir.Hususi havuzlarda pek hastalık tehlikesi olmasa da, toplu kullanıma açık havuzlar adete tehlike saçıyor.Yazımızı okumadan bu havuzları kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Yüzme Havuzlarından Hangi Hastalıklar Bulaşır?Yüzme Havuzlarından Hangi Hastalıklar Bulaşır?


Yüzme havuzları havaya ve çevreye açık oldukları için, dışarıdan gelen etkilere maruz kalırlar. Bu etkenler arasında mikroplar, bakteriler, virüsler ve mantarlar bulunur. Hastalıklara neden olan mikroplar rüzgar ile veya yüzücüler tarafından havuza taşınırlar.

Son yıllarda havuzlardan bulaşan hastalıklar artmaktadır. Bununla birlikte klorun yarattığı astım ve kanser gibi hastalıklar medya da sık sık yer almıştır. Mikropların suya girmesini engeleme gibi bi çare henüz yok. Yapabildiğimiz en uygun şey bunları en kısa sürede yok etmektir. Bunu klor ile yaptığımız için, klorun yarattığı tehditleri artırmış oluruz

Bu sorunları asgariye indirmek amacıyla klor destek sistemleri yaygınlaşıyor. Bunlar arasında oksijen/ ozon üreterek (ozonlama, hidroliz), mineral sistemler (Pool Wizard) ve iyonlaşma üniteleri (bakır ve gümüş) yer alır. Bunlar kullanıldığında klor tüketimi azalır ve dezenfeksiyon daha hızlı ve güvenilir şekilde devam eder.

Havuzun keyfi hastalıkla bozulmadan; dezenfeksiyon ve rutin bakımı aksatmadan yüzme mevsimi boyunca itina ve titizlikle yapılmalıdır.

Havuzlarda bulunan bulaşıcı hastalıklar

1-Amipli Dizanteri
2-Cryptosporidiosis
3-Deri Yangısı
4-Dizanteri
5-Gastroenterit
6-Giardiasis
7-Hepatit
8-Keratat
9-Kolera
10-Konjonktivit
11-Lejyoner Hastalığı
12-Mantar
13-Menenjit
14-Salmonellosis
15-Shigellosis
16-Tifo

Bilimsel Makaleler


• Klor ile dezenfeksiyon halen ülkemizde en yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon yöntemidir. Bununla beraber suya klor ilavesi ile kanser yapan bileşikler dahil olmak üzere, zararlı bir takım maddeler meydana gelebileceği henüz yeni anlaşılmaya başlamıştır. (Prof. Dr. Yılmaz Muslu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, " Su Temini ve Çevre Sağlığı")

• Kimyasal dengeli havuz suyu ve 2.0 mg/L serbest klor oranına karşın, Cryptosporidium parvum'u nötralize etmek için 4 güne kadar sürebilir. Cryptosporidium parvum şiddetli hastalığa yol açar ve havuz suyundan bulaşır. (CDC - Emerging Infectious Diseases)

• Tahlil edilen 282 havuzdan, klor düzeyi 2.0 mg/L dan fazla olan havuzların %50'sinden fazlasında, E. Coli ve Pseudonomas bakteriler hala bulundu. (Dr. Peter Gaffney, Professor of Microbiology at Georgia State University, "Microbiological Evaluation of Swimming Pools in Fulton County Georgia ")

• Illinois Halk Sağlığı Araştırmacısı, Linda Berrafato'ya göre: "Havuzlardaki yüksek bakteri ve virüs düzeylerinden dolayı, yüzücüler yüzmeyenlere göre, çok daha fazla göz, kulak ve cilt iltihaplarına maruz kalırlar." (USA Today)

• Yüzme havuzlarında kullanılan klorun yan ürünleri (trihalometanlar) teneffüs edilerek "Yüzme Astımı", özellikle küçük çocuklarda görüldü. (Reuters Health; Toxicology Letters, 72)

• Klor kullanımının yan ürünleri, karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sistemi problemlerine yol açar. Ayrıca kanser riskini de artırır. (EPA - Safe Water Regulations)

• Sudaki klor(Cl2 veya ClO2) yada kloraminler göz ve burun tahrişlerine, mide rahatsızlıklarına ve anemiye neden olur. (EPA - Safe Water Regulations)

• 2000 yılında spor sularından doğan salgın hastalıkları 2 yıl öncesi ile karşılaştığında, %228 arttı. (Center for Disease Control)

• Havuzları arındırmak için kullanılan klora karşı dirençli mikropların çoğalması, 1980'li yılların ortasından beri ishalin sürekli artmasına neden oldu. (Michael Beach, CDC medical epidemiologist)

• "Ciltten emilen klor EPA (Çevre Koruma Dairesi) tarafından ilk 10 kanserojen Takip Listesine alındı." (The Washington Post, June 1994)