Radyoaktif iyot Tedavisinin Etkileri Nelerdir, iyot tedavisi hangi hastalara uygulanır, iyot nedir, Hipertieoidi hastalarının hepsine radyoaktif tedavinin uygulanamadığını belirten Doc Dr. Mehmet Onur Demirkol, bu işlemin yapılabilmesi için bazı şartların gerekliliğine dikkat çekiyor. Aiternatif tedavi şemalarının varlığını vurgulayan Doç. Dr. Demirkol, ilk olarak endokrinoloji kliniklerinde bu hastalara antithoid deniilen bazı tedavilerin uygulandığını ve riroid hormonlarının normal düzeye gelip gelmediğine bakıldığını belirtiyor; Tedavinin ardından hastaların yanya yakınında hastalığın nükseanedığijıi, bunun takibinin yıllarca yapılabildiğini radyoloji Doç Dr. Demir aynı durumun tiroid kan,serinde de söz konusu olduğunu vurguluyor. tabi guatrda kadın erkek oranı altıya bir iken, kanserde bu oran üçe bir civarında. Özellikle 25-45 yaş arasındaki kadınlarda tiroid kanseri ilaha sık görülüyor.

Prof, Dr. Düren, geçmişte iler lemiş kanserlere sık rastlandığını, günümüzde ise tesadüfen yapılan chcck-up programları sırasında bu kanserlerin daha erken teşhis edilebildiğini söylüyor. Bunun nedeni ise, bu programlara eklenmiş olan tiroid ultrasonlarındagörülen şüpheli nodulleıden yapılmış olan iğne biyopsileri... Erken teşhisin hasta açısından çok faydalı olduğunun altını çizen Prof. Dr, Düren, iyot hastalığıın sıklığı günümüzde arttı, ama bunun nedeni rarkmdalık ve tedavi sayısının artmasıdır. Ancak günümüz tıbbı, tiroid kanserinin ileı ı dönemine hâlâ bir şey yapamıyor. Özellikle de erkeklerde... O yüzden erken tespit edilmesi vücutta yüzde yüze yakın bir şifa oranı verebilirken. gecikmiş vakalarda tıp hâlâ çaresiz kalıyor, liroid kanserimle hastalık ne kadar ileri yaşta çıkmışsa, o kadar da ciddi seyre ilecekt ir. Ancak diğer kanserlerde durum tam tersidir" diyor.