Bulmaca Zeka oyunları Zihni Geliştiriyor, Zihin Geliştirme, Menapoz ile unutkanlık arasındaki ilişkide, östrojen hormonunun azalması önemli bir rol oynuyor. Prot. Dr. Engin hker,böyle bir dununda östrojen hormonu aldırma yoluyla tedavi yapılamayacağını belirtiyor. Ancak çok erken yaşlarda, yani 35-45 yaşlarında duygusal durumlardan dolayı ya da cerrahi bir müdahaleden kaynaklı eıken ınenapoz olması durumunda, o zaman östrojen verilip, bu sayede daha ileriki yıllarda unutkanlığı önlemenin ımımkün olabileceğimde sözlerine ekliyor.

Beyni sağlıklı tutabilmek konusunda zeka oyunlarının ve bulmacaların çok büyük bir faydası oluyor. Prof. Dr. Engin Eker de, küçük yaşlardan itibaren zeka geliştiren bu gibi faaliyetlere başlanılması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı beslenmenin ve hobilerin de, beynin sağlıklı tutulabilmesi konusunda önemli faydalarının olacağını söyleyen Prof. Dr. Eker, özellikle 60-65 yaş üstü insanların haftada üç va da dörrgıin birer saatlik yürüyüşler ya da egzersizler yapmalarım öneriyor.

Çağımızda unutkanlık ve unutkanlıktan sikavet eden in sanlarır sayısı arttı. Unutkanlığın günlük yaşamımızı ne kadar etkilediğinin önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Erol kaybedildiği düşünülen eşyaların bulunması veya istenilen şeyle-rin eninde sonunda hatırlanması durumunda, sorunun da ortadan ifade ediyor. Günümüzde insanların uyarı bombardımanı altında olduğu gerçeğine dikkat çeken Doç. Dr. Erkol Çok fazla uyaran alıyoruz. Bundan dolayı da unutkanlığın arttığını söyleyebiliriz. Ancak bu gerçek unutkanlık değildir. Normalde unutkanlık hastalığı demansın, yani bunamanın yerleşmeyeceği yaştaki insanların sayısı arıyor. ‘Ben unutuyorum’ diyor. Bunun en önemli nedeni; beynin başka işlerle daha çok meşgul olmasıdır ve olayların ta alınan eğitimin uzun sürmesinin de bu bağlantıları arttırdığın belirtıyor. Yani uzun eğitim ve okuma alışkanlığı, hücreler arasındaki bağlantıiarı da kuvvetlendiriyor.

Çünkü belli bir yaştan sonra kişi, sahip olduğu performansı ve kapasitesini yitiriyor. Bu yüzden bevın çok doldurulmuşsa, o zaman boşaltılması da bir o kadar yavaş oluyor. Birçok demansivel hastalıkta ya da elemansa yol açan hastalıkta bağlantıların kaybının söz konusu olduğunu vurgulayan Doç, 1 Erk ol, çocuklukta ve daha sonrasında alınan eğitimle arttırılan bu bağlantıların sayısının çok olması durumunda, unutmanın da daha az olacağının altını çiziyor.