Siber Suçlar %70 Çoğaldı, Sanal Suçlar, Siber Saldırılar, Dünya çapında gerçekten çok farklı ve üst düzey saldırıların sonu gelmiyor.

Siber Suçlar %70 Çoğaldı

Ponemon Institüsünde yürütülen ve sponsorluğunu HP Kurumsal Güvenlik Ürünlerinin üstlendiği 20IH Siber Maliyeti Araştırmasında, sihri- suçların AHİ) kurumlarına yıllık ortalama maliyetinin 11,56 milyon dolara ulaştığı saptandı. Bu da ilk çalışmanın yapıldığı dört yıl öncesine göre yüzde 78 oranında bir artış ortaya koyuyor.

Sonuçlar siber saldırıların neden oldııgu sorunların giderilme süresinin aynı zaman aralığında yaklaşık yüzde 130 arttığını ve tek bir saldırının çözülmesinin ortalama maliyetinin toplamda 1 milyon doları aştığım gösteriyor. Siber saldırılar son yıllarda gittikçe kompleks bir hal alıyor ve siber saldın teknolojisi hızlanarak gelişiyor.

Siber saldırılan düzenleyen kişilerin uzmanlaşarak duyarlı verileri elde etmek ve kritik kurumsal fonksiyonlara zarar vermek için bilgi paylaşımında bulunması bıında önemli rol oynuyor. 2013 Siber Suçları Maliyeti Araştırmasına goı e, gııvenlık bilgisi ve olay yönetimi (SIEM) gibi gelişmiş güvenlik zekası araçları, ağ zekası sistemleri ve büyük veri analizi, veri risklerini önemli ölçüde azaltarak siber suç maliyetlerini sınırlıyor.

Siber Suçlar %70 Çoğaldı

Siber saldırıların yol ¿ıçtıgı sorunların ortalama giderilme süresi 32 gun olarak tespit edildi. Bu sürede ortalama maliyet 1.035.769 dolar veya günde 32.469 dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 24 günde 591.780 dolarlık maliyet öngörüsüne göre yüzde 55'lik bir artışa karşılık geliyor.

2013 Araştırmasının Ana Bulgular. Siber suçların kurum başına yıllık ortalama maliyeti 11,56 milyar dolar oldu. Minimum maliyet 1,3 milyon dolar, maksimum maliyet 58 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılına göre ortalama maliyette yüzde 26 veya 2,6 milyon dolar artış görüldü. Organizasyonlara haftada ortalama 122 başarılı saldırı yapıldı. 2012 yılında haftada 102 başarılı saldırı yapılıyordu.