Esad Fravuna Rahmet Okutuyor, esad sapıttı, Suriyede kanlar akıyor, İslam âlemi bakıyor. Yüce Rabb’im İslam âlemine mahşerde bunu soracaktır. Ve bu soru “Neden savaşı durdaramadınız ? Neden çare olamadınız? Neden harekete geçmediniz?” şeklinde olacaktır. Biz bu konuyu Kuran m Firavunla ilgili bir ayetini alarak açıklamaya çalışacağız. Böylece geçmişten geleceğe bir ışık tutmaya çalışacağız. Ayet şöyledir "Firavun, orada zorbalığa kalktı, halkını çeşitli gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıyor, oğullarını kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü bozgunculardandı.

Ne kadar doğru bilgiler bilinmez GUNAHTAN korkmak gerek.!

halkını çeşitli gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıyor, oğııüanm kesiyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı” (Kasas, 4).

Bu ayet, Hz. Musa ile Firavun’un arasında geçen olayların sebebini açıklamaktadır:

1. “Firavun orada zorbalığa kalktı.”

Ayetin bu kısmında geçen “al┠fiili, “ululandı, kibirlendi, zorbalık yapmaya kalktı, büyüklük tasladı ve kendisini büyüklük duygusuna kaptırdı” demektir. Onun zorbalık yaptığının işaretleri nelerdi? Yalanlayıp isyan etmesi, bütün gayretiyle sırtını dönmesi ve adamlarını toplayıp, “Ben, sizin yüce Rabb,mizim,, diye bağırması (Nâziât, 21-24), tek Allah’a inanıp O’na ibadet etmeyi gururuna yediremeyerek kendini Tanrı yerine koyması sonu oldu.