Aziz Babuşcu Istanbul Ak Parti il Başkanı Sesleniş, Aziz Babuşcu Konuşması, il başkanı kimdir, Sevgili kardeşim. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin büyük teveccühüyle işbaşına gelmesi, kangren haline gelmiş birçok sorunla boğuşan ülkemiz için, kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştur.

3 Kasım 2002’de nasıl bir Türkiye devraldığımızı çok iyi biliyorsunuz. İktidara geldiğimizden bu yana geçen 10 yılda Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi yaşayarak görüyorsunuz.

Aziz Babuşcu Istanbul Ak Parti il Başkanı

Ekonominin dengeleri krizlerden kolay kolay etkilenmeyecek şekilde yerli yerine oturtulmuş, mali disiplin sağlanmış, çalışan kesimlerin refahı arttırılmış, milli getir birkaç katına çıkmış, üretim ve istihdam alanında devasa proje ıer hayata geçirilmiştir.

Dış politikada Türkiye artık, edilgen bir ülke değil, hem kendi bölgesinde hem uluslararası arenada gözünün içine bakılan, itibarı son derece yüksek, dünya barışına katkı sağlayan, bütün küresel sorunlarda önemli roller üstlenen aktif ve lider ülke konumuna gelmiştir.

Diğer yandan Sağlık, Ulaşım, Eğitim, Sosyal Politikalar, Kadın ve Çocuk Hakları, Tarım, Hayvancılık, Vesayetsiz Sivil Demokrasi, Demokratikleşme, Hukuk f Devleti, Temel Hak ve Özgürlüklerin yüksek standartlara kavuşturulması gibi birçok alanda nereden nereye geldiğimiz ise, âdeta bu ülkede tarihin yemden I yazılması kadar önemli, büyük ve değerlidir.

Kuşkusuz yaptığımız hiçbir şeyle yetinecek değiliz.

Başardığımız her iş, başarmamız gereken daha çok işin bulunduğu bu yolda heyecanımızı ve azmimizi arttırmaktadır sadece. Milletimizle elele, gönül gönüle ve birlik içinde daha yapacak çok işimiz var. Desteğinizle hepsini yapacağız inşallah. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor, sizlere en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum.