Ak Parti Sağlık Alanı Projesi, Sağlık Kuruluşları Denetimi, Vatandaşlarımızın etkili, hakkaniyetli, koıayca ulaşılan, kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programını hazırladık ve uygulamaya koyduk. Önce sağlık teşkilatımızın sağlıksız bürokrasisini tedavi ettik.

AK Parti döneminde, Türkiye’de ilk defa sağlık envanteri çıkarıldı. Yatırımlar, bölgelerin lonceiik sırasına göre yapılmaya başlandı.

Artık, tüm vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarındaki her türlü işlemlerini sadece T.C. kimlik numarasıyla anında yapabiliyor.

Ak Parti Sağlık Alanı Projesi

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlamıza dahil herkesi Genel Sağlık Sigortasına kavuşturduk.

18 yaşına kadar her vatandaşımıza ücr&tcj sağlık hizmeti uygulamasını başlattık. Devlet hastaneleri ile SSK hastanelerini tek çatı altında birleştirdik. Emekli Sandığı mensubu,

SSK'lı ve Bağ-Kur’lu vatandaşlarımızın tüm kamu hastanelerinden yararlanmasını sağladık.

Ak Parti Sağlık Alanı Projesi