Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri, öğretim lisesi öğrencileri bilgilendirme, Trafik ve İlk Yardım Eğitimi Ders Notu, öğretim programlan çerçevesinde ders kitaplarına yardımcı kaynak olarak düşünülmüştür. Bu ders notu, sizlerin düzeyi göz daimde tutularak hazırlanmıştır. Elinizdeki ders notu, uzaktan eğitim ve öğretim tekniklerine uygun bir şekilde hazırlanmışlardır.

Sevgili Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, ders notunuzu dikkatlice okuyup anlamaya çalışıma. Kitaptaki tanımlan ezberlemeden kavramaya çalışınız. Tanımlan kavramaya çalışırken sîzler için hazırlanan sorulardan yararlanınız. Sorulara cevap veremediğiniz takdirde, ilgili konuya tekrar dönüp yeniden çalışınız. Çalışmanızda sizlere yardımcı i olmak amacıyla, konuyla ilgili dikkat çekilmesi gereken yerler çeşitli sembollerle! gösterilmiştir. ^

Ders notunuzun içinde, sîzleri çalıştığınız konuya daha çok yaklaştıran, ! düşündüren ve öğrendiğiniz konuyu hemen pekiştirmenizi sağlayacak çeşitli sorular 1 hazırlandı. Bu soruları hazırlamaktaki amacımız, ünitede geçen konu ve kavramları daha iyi öğrenmenizi sağlamaktır.

Ders notunuzun içinde, sîzleri çalılığınız konuya daha çok yaklaştıran, düşündüren ve direndiğiniz konuyu hemen pekiştirmenizi sağlayacak çeşitli sorular hazırlandı. Bu sorulan hazırlamaktaki amacımız, ünitede geçen konu ve kavramları daha iyi öğrenmenizi sağlamaktır.

Ders notunuzun içinde çeşitli tanım ve kavramlar verildi. Bu tanım ve kavramları dikkatli okumalı, daha iyi öğrenmek için de kendi cümlelerinizle ifade etmelisini/.

Ders notunuzdaki konuların zihninizde daha kalıcı olması ve yeniden anımsamanıza yardımcı olması için bölüm sonlarında özet oluşturuldu, özeti dikkatlice okuyunuz.Bunun yanında Öğrendiklerinizi sınayabilmeniz ve karşılaştırma yapabilmeniz için bölüm tonlannda o bölümde geçen konularla ilgili değerlendirme Koruları da düzenlendi.

Her konunun başında yer alan “ Bu Bölümün Amaçları” ve Nasıl Çalışmalıyız?" bölümlerini de dikkatlice okumalınınız. Çünkü bu bölümlerde, ders çalışırken gerebinim duyacağınız Neyi, nasıl öğreneceğim?” sorularının yanıtlarını bulacaksınız.
Sevgili Açık Öğretim Useaı öğrencileri; düzenli ve planlı çalışmak sizi başarıya götürecektir. Hepinize başarılar diliyoruz.