Sebzelerin Faydaları Nelerdir? en faydalı sebzeler ve yararları
Hergün yediğimiz mevsimine göre faydası olan sebzeler nelerdir bunları sizlere ayrıntılı yazarak bilgilendirmeyi istiyoruz, mutfağımızda olmayan bir sebze yoktur heralde buna göre herşeyi zamanında tüketerek nasıl sağlıklı kalabiliriz bize yarayışlı sebzeler nelerdir buyrun ayrıntılarıyla beraber sizlerle.

Sebzelerin Faydaları Neler?
ISPANAK

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), tüketimde ıspanak salatası başı çekiyor. Demir yönünden zengin, koyu yeşil yapraklı ve güzel tadı olan ıspanak, di er yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içeriyor. Salatada yenilen çi ıspanak, harika bir lif kayna ı. Ispanak suyu, bol C vitamini ile so uk algınlıklarına karşı dayanıklılık veriyor ve hemoroid rahatsızlı ına iyi geliyor. Ispanak, provitamin A, C vitaminleri, demir ve çeşitli enzimlerce çok zengin olup, bu maddeler, insanda bol kan yapıyor. Ispanak ayrıca, kemiklerin ve dişlerin sa lamlı ını temin ediyor. Ispanak suyu, kalp adalelerini de kuvvetlendiriyor. Özel enzimi ile pekli i giderip ba ırsak zehirlenmesini önlüyor. Kalp rahatsızlı ı olanlara, haftada 1-2 fincan taze sıkılmış ıspanak suyu içmeleri öneriliyor. Uzmanlar, ıspana ın, karaci eri, lenf bezlerini, kan dolaşımını uyardı ını belirterek, hamilelere, 'kanlı-canlı bir bebe e sahip olmaları için' bol ıspanak yemelerini tavsiye ediyor.

FASULYE
Taze fasulyenin, vücudun çalışmasını, gelişmesini ve tamirini sa ladı ını vurgulayan uzmanlar, genç-ihtiyar herkese tavsiye ediyor. Uzmanlar, taze fasulyenin, pankreas bezesini, böbrekleri, karaci eri ve kalbi kuvvetlendirdi ini, albümin ve şekerde de çok fayda verdi ini bildiriyor.

BEZELYE
Kansızlı ı gideren ve pekli i geçiren taze bezelyenin, kan kanserine karşı koruyucu etkisi oldu unu ifade eden uzmanlar, gıda de eri ve insana zarar vermeme bakımından fasulyeden daha üstün oldu unu savunuyor.

SiVRi BiBER
Uzmanlar, biberlerde, bol beta karoten, C, P ve K vitaminleriyle bazı alkoloidler bulundu unu kaydederek, bunların, mideyi kuvvetlendirdi ini, iştah açtı ını ve mide tembelli ini giderdi ini söylüyor. Özellikle acı biberin, erkeklerde cinsel iste i arttırdı ını belirten uzmanlar, P vitamini ile damarları yumuşatıp kanamayı önledi ini, K vitamini ile de kanın pıhtılaşma kabiliyetini arttırarak kanamaları durdurdu unu bildiriyor.

PATLICAN
Uzmanlar, patlıcanın, A vitamini, fosfor ve kendine has bazı esanslara sahip oldu unu, bunlarla sinirleri teskin etti ini ve kalp çarpıntısını giderdi ini vurguluyor. Patlıcanın pankreas, karaci er ve böbrekleri kuvvetlendirdi ini, bol idrar söktürdü ünü, vücuttaki fazla suyu dışarı boşalttı ını ve kilo verdirdi ini kaydeden uzmanlar, şeker hastalarının, patlıcan salatasından çok fayda gördü ünü, kansızlı a iyi geldi ini, kanı arttırdı ını ve kalbe sükunet verdi ini ifade ediyor. Uzmanlara göre, patlıcan, en sa lıklı olarak kül veya ocakta pişirilip kabukları soyulmalı ve ince kıyılmalı.

LAHANA
Bol miktarda B, C ve E vitamini ve potasyum içeren lahananın, şeker ve romatizma hastaları için de çok faydalı oldu unu belirten uzmanlar, bol arsenik, kükürt ve vitaminleri ile kanı temizleyip cildi güzelleştirdi ini, bol idrar söktürdü ünü, vücuttaki suyu ve zehirli maddeleri idrarla dışarı attı ını bildiriyor. Uzmanlar, lahananın kansızlı ı giderdi ini ve kansere karşı etkili oldu unu da kaydediyor.

Uzmanlar, sadece lahana çeşitlerinde bulunan U vitamininin, mide ve ba ırsakların iç yüzeyini korudu unu, oralardaki yaraların iyileşmesini sa ladı ını da vurgulayarak, bu sebzenin, yaşlanmayı önleyici ve kalp krizine karşı koruyan bir mineral kabul edilen selenyumun kayna ı oldu unu hatırlatıyor. Uzmanlar, selenyumun ayrıca, sa lıklı görünüşlü bir cilt verdi ini ve erke in cinsel gücünü arttırdı ını da belirtiyor.

KARNABAHAR
Fosfat ve potasyum ihtiva eden ve içeri inde, kadınları gö üs kanserine karşı koruyan 'indol-3 karbonal' bulunan karnabaharın, lahanadaki besin de erinin ço una sahip oldu unu bildiren uzmanlar, "Karnabahar çiçek oldu u için, bol bol fosfor ve vitaminleri, cinsiyet hormonu, bol E vitamini ve protein içerir. Bu maddeleri ile cinsel gücü arttırır, buna ba ı olarak kalp rahatsızlıklarını da giderir. Sinirleri ve beyni iyi çalıştırır, onların yıpranmasını önler" diyorlar.

BROKOLi
Uzmanlar, brokolide, havuçtakinden daha fazla beta karoten bulundu unu söyleyerek, bu sebeple yenilebilecek, suyu içilebilecek en iyi besinlerden oldu unu kaydediyor. Beta karotenin, güçlü bir kanser savaşçısı oldu unu vurgulayan uzmanlar, yemek borusu, mide, ba ırsak kanserleri tehlikesini azalttı ını ifade ediyor.. Brokolinin ayrıca, B1 ve C vitamini ile dolu oldu unun altını çizen uzmanlar, yüksek miktarda kalsiyum, kükürt, potasyum ve selenyum maddeleri içerdi ini belirtiyor. Mineral ve demir eksikli ini gideren brokolinin vitamin deposu oldu unu bildiren uzmanlar, suyunun havuç veya elma suyu ile karıştırılarak içilmesinin de faydalı oldu unu kaydediyor.

PIRASA
Pırasanın bol vitaminleri, mineralleri ve çeşitli nitritleri ile çok şifa verici özelli i bulundu unu vurgulayan uzmanlar, mide-ba ırsak rahatsızlıkları, deri hastalıkları, damar sertli i için faydalı oldu unu belirtiyor. Uzmanlar, pırasa yeme inin, ba ırsaklara yumuşaklık verip pekli i giderdi ini, hemoroidi olanlara da ferahlık sa ladı ını bildiriyor. Uzmanlar, pırasa çorbasının, böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürdü ünü ve vücutta birikmiş üre asidi ve ürat tuzlarını dışarı attı ını ifade ediyor.

ENGİNAR
Karaci er ve kalbin en iyi dostu olan enginarın kanı temizledi ini ve yorgunlu u giderdi ini vurgulayan uzmanlar, di er zehirli maddeleri ve yorgunluk maddelerini idrarla dışarı atarak vücuda dinçlik verip dinlendirdi ini söylüyor. Uzmanlar, enginarın, beyin yorgunlu unu çabucak geçirdi ini, kalp adalelerini kuvvetlendirdi ini, onu rahatsız eden üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasını sa ladı ını, şeker hastaları için de çok faydalı oldu unu, mide ve ba ırsakları dezenfekte ederek ishalleri durdurdu unu kaydediyor.

KEREVİZ
Kerevizin yaprak ve saplarının, bol vitaminleri ve çeşitli madeni maddeleriyle çok faydalı oldu unu belirten uzmanlar, mideyi kuvvetlendirdi ini ve iştah açtı ını bildiriyor. Uzmanlar, kerevizin, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırdı ını, sinir yorgunlu unu da önledi ini ifade ediyor. Kanı pisliklerinden temizledi ini ve sivilcelerin geçmesine, yüzün pembe bir hal almasına yaradı ını vurgulayan uzmanlar, kerevizin di er faydalarını şöyle sıralıyor: "Karaci erin şişli ini giderip onu yorgunluk maddelerinden temizliyor. Sarılı ı gideriyor, böbrekleri çalıştırıyor, fazla suyu dışarı atıyor. Böbreklerden kumu, taşı döküyor. Şişmanları zayıflatıyor ve cinsel faaliyeti çok arttırıyor."

SEMİZOTU
Semizotunun, kanama hastalıklarında ve peklikte çok faydalı oldu unu kaydeden uzmanlar, kanı temizledi ini, bol idrar söktürdü ünü, kanı, üre ve benzeri pisliklerinden temizledi ini, sinir krizleri ve beyin yorgunlu unu geçirdi ini, böbrekteki kum ve taşı döktü ünü bildiriyor. Semizotunun, şeker hastalarının susuzlu unu azalttı ını, şişmanlara kilo verdirdi ini belirten uzmanlar, semizotu, yeşil salata olarak yenirse faydasının fazla oldu unu ifade ediyor.

PATATES
Avrupa ve ABD'de mutfa ın baş köşesinde yer alan patatesin besleyici maddelerinin ço unlu unun, kabu unun hemen altında veya yakınında oldu unu belirten uzmanlar, bu sebeple patatesin, kül veya buharda pişirildikten sonra soyulması gerekti ini vurguluyor.

Patatesin mutlaka salata veya so anla yenilmesi gerekti ini ifade eden uzmanlar, patates, ya da kızarmış olarak yenmezse kilo aldırmadı ını, şişmanlar ve şeker hastaları için iyi bir gıda oldu unu bildiriyor. Şeker hastalarının, ekmek yerine bol patates yiyebilece ini söyleyen uzmanlar, ancak potasyumun zayi olmaması için, patateslerin külde veya çift tabanlı tencerede pişirilmesi gerekti ini kaydediyor. Uzmanlara göre, patatesin yaklaşık yüzde 20'si karbonhidrat ve kalori de eri oldukça düşük. Bol B vitaminleri, C vitamini, protein, kalsiyum, demir ve fazla miktarda potasyum içeriyor. Orta boy bir patates, günlük C vitamini miktarının 1/3'ünü temin ediyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Ba ırsakları, böbrekleri ve kanı temizliyor, kabızlı ı önlüyor. Kansere karşı koruyor ve yorgunlu a karşı birebir.

Domates
Bol ve çeşitli vitaminleri, mineralleri ve faydalı organik asitleri ile tıbbi de eri çok yüksek bir sebze olan domatesin, vücuda kükürt, fosfor ve organik sodyum verdi ini vurgulayan uzmanlar, bir domatesteki C vitamininin, tavsiye edilen günlük miktarın yüzde 50'sinden fazla oldu unu bildiriyor.
Uzmanlar, domatesin damarları yumuşattı ını, kanı durulttu unu, üre miktarını düşürdü ünü, vücudu gençleştirdi ini belirterek, kalp, karaci er, böbrek bozuklukları ve şekerliler için çok faydalı oldu unu ifade ediyor. Domatesin, böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürdü ünü ifade eden uzmanlar, vücutta biriken üre asidi ve ürat tuzlarını eriterek idrarla dışarı attı ını, vücutta biriken suyu boşalttı ını kaydediyor. Uzmanlar, kansere tutulmamak için domatesin iyi bir sebze oldu unu bildiriyor.

Domatesin C ve E vitaminleri içerdi ini, zengin bir potasyum kayna ı oldu unu ve çok az miktarda tuz bulundu unu söyleyen uzmanlar, yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı oldu unu ve vücudun su tutmasını engelledi ini ifade ediyor. Domatesin hazmı kolaylaştırdı ını, özellikle nişastalı yiyeceklerin (hamur işleri, kuru erzak) kolay sindirilmesini sa ladı ını vurgulayan uzmanlar, kabuk ve çekirdekleriyle ba ırsakları harekete geçirdi ini ve pekli i giderdi ini belirtiyor.

SOĞAN
So anda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazım arttırıcı fermentler bulundu unu kaydeden uzmanlar, kalp ve prostat bozuklu u, pankreas tembelli i (şekerliler), sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalıkları, cinsel iktidarsızlık, mide zayıflı ı gibi hastalıklarda çok fayda verdi ini, bol idrar söktürdü ünü ve vücutta birikmiş su ve üreyi dışarı attı ını bildiriyor. So anın, vücuttaki fazla tuzu da dışarı attı ını belirten uzmanlar, pankreası çalıştırarak insülin ifrazatını arttırdı ını ve kanda şeker seviyesini düşürdü ünü kaydediyor. Fazla so an yenen ülkelerde kanserin nadir görüldü ünü ve o ülke halkının uzun yaşadı ını ifade eden uzmanlar, so anın, karaci eri ve ba ırsakları dezenfekte edip zehirlerini temizledi ini ve gıdaların orada vücudu zehirlemesini önledi ini, ba ırsak kurtlarını döktü ünü bildiriyor.

Uzmanlar, a ızda so an kokusunu gidermek için yemekten sonra biraz ekmek kabu u veya maydanoz çi nenmesinin yeterli oldu unu söylüyor. Uzmanlar ayrıca, so anın patateslerden ayrı, kuru, so uk bir yere kaldırılması gerekti ini, çünkü so an ve patatesin birbirini etkiledi ini ve so anın, patateslerden salınan nemle yumuşadı ını hatırlatıyor.

SARIMSAK
Uzmanlara göre, bu keskin kokulu yumruda, her türlü harika özellik mevcut. Sarmısa ın tansiyon düşürdü ü, kan pıhtılaşmasını azalttı ı, kötü LDL kolesterolünü düş, dürdü ü, bazı mide kanserlerini önledi i, ba ışıklık sistemini güçlendirdi inin ispatlandı ını söyleyen uzmanlar, sarımsaktaki "allicin" denilen bir maddenin, sadece kendi özgü kokusunu vermekte kalmadı ını, ayrıca bakteri gelişimini önledi ini, vücuttaki mantarı ve maya oluşumunu tahrip etti ini kaydediyor.

Uzmanlar, sarımsakta 2 kuvvetli antibiyotik, çok tesirli esanslar, bol iyot ve kükürt bulundu unu ve insan sa lı ında çok de erli vazife gördü ünü belirterek, "Damar sertli ini giderir, kanı durultur, kalbi kuvvetlendirir, bronşları dezenfekte eder, cilt hastalıklarını giderir ve kansere karşı korur" diyorlar. Uzmanlar, sarımsaklı yo urdun, zehirlenmelere karşı insanı korudu unu ve sarımsa ın en ince damarları dahi temizleyerek oralara kan gitmesini sa ladı ını bildiriyor. Uzmanlar, sarımsa ın, bütün salgı bezlerini çalıştırmak ve vücudu zehirlerinden temizlemek suretiyle, genç ve dinç olmayı, uzun yaşamayı sa ladı ını kaydediyor.

HAVUÇ
Uzmanlar, havucun, süratle kan yapıcı, kuvvetlendirici, ishal kesici, peklik giderici, mide ve ba ırsa ın yakın dostu, safra akıtıcı, karaci eri kuvvetlendirici ve yeri doldurulamayan bir sebze oldu unu söylüyor. Kansızlık halinde, sabah-ö le-akşam taze çıkarılmış 1 çay barda ı havuç suyu içilmesi, suyu çıkarılamazsa ince rendelenmesi ve iyice çi nenerek yenilmesi öneriliyor.

Mide ve ba ırsak kanamalarında da havuç suyunun çok faydalı oldu unu ifade eden uzmanlar, havucun, özel şekeri, A vitamini ve bol vitaminleri ile karaci eri kuvvetlendirdi ini, ona rahatsızlı ında kendi kendini tamir imkanı verdi ini, vücuttaki üre asidi, ürat tuzları, benzeri yorgunluk maddelerini, di er zehirleri idrarla dışarı attı ını vurguluyor. Havucun, bol A vitamini ile cilde temizlik ve pembelik verdi ini ve gözlerin sıhhatli kalmasını sa ladı ını belirten uzmanlar, kalp rahatsızlı ı ve damar sertli i olanlara havucun çok fayda verdi ini, her gün yenen bir havucun da akci er kanseri tehlikesini yarıya indirdi ini bildiriyor.Uzmanlar, havuçtaki beta-karotenin de gözleri, yaşlılı ın getirdi i görme zayıflı ından korudu unu ve ba ışıklık sistemini kuvvetlendirdi ini vurgulayarak, havuçların çi veya pişmiş olarak yenilirken asla soyulmaması gerekti ini, sadece temiz yıkamanın kafi oldu unu kaydediyor.

SALATALIK
Salatalı ın kanı temizledi ini, karaci eri ve böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürdü ünü ifade eden uzmanlar, idrarla birlikte vücuttaki üre asidi ve ürat tuzlarını eritip dışarı attı ını bildiriyor. Salatalı ın, içeri indeki bol kükürdü ile kanı temizledi ini, ciltteki ter bezlerini çalıştırdı ını belirten uzmanlar, bol vitamin ve madeni madde verdi ini, böylece cildin taze ve pürüzsüz olmasına yardım etti ini vurguluyor.

Salatalı ın kendisi veya suyunun, cildi bir tonik kadar temizledi ini söyleyen uzmanlar, et yemeklerinin verdi i susuzlu u kesti ini kaydediyor. Salatalı ın, sıcak bir havada iç ısısının dış ısıdan 20 derece daha düşük oldu u ve bu sebeple serinletici olarak yendi i bildiriliyor.

TURP
Uzmanlar, çeşitli esansları, bol C vitamini, iyot ve kükürdüyle turpun, karaci eri midçalıştırdı nı, böbreklerdeki kum ve taşı döktü ünü, bronşlara çok iyi tesir etti ini, dalak şişli ini giderdi ini ve cildi güzelleştirdi ini ifade ediyor. Uzmanlar, turpun ba ırsakları dezenfekte edip pekli i giderdi ini, akşam yenilen turp veya içilen bir bardak turp suyunun çok iyi uyku verdi ini söylüyor.

MAYDANOZ
Uzmanlara göre maydanoz, dünyadaki en besleyici yiyeceklerden birisi ve bir demir deposu durumunda. Genellikle taze yenen maydanozda, kalsiyum, potasyum, kükürt ve A vitamini bulunuyor. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının ço unu karşılıyor. Böbrekleri, karaci eri ve idrar yollarını temizlemeye yardım ediyor. Kan şekerini normal seviyede tutuyor ve kansere karşı da koruyucu.

MARUL
Bol miktarda çeşitli mineralleri içeren marulun, sinirleri teskin edip iyi uyku verdi ini ve erkeklerde cinsel arzuyu frenledi ini belirten uzmanlar, yemekten önce salata şeklinde yenen marulun, şeker hastalarının kandaki şeker seviyesini düşürdü ünü bildiriyor. Marulun bol idrar söktürdü ünü ve kanı pisliklerden temizledi ini vurgulayan uzmanlar, karaci er ve dalak şişli ini, sarılı ı giderdi ini, kadınlarda adet dönemlerinin, zamanında ve a rısız olmasını sa ladı ını bildiriyor. Uzmanlar, marul suyu, yüze sürülürse ergenlik sivilcelerini giderdi ini, oralara tazelik ve pembelik verdi ini kaydediyor.

ROKA
Çeşitli esansları, P ve K vitaminleri, çok faydalı mineralleri içeren rokanın, karaci erin dostu, mideyi kuvvetlendirici, kansızlı ı gideren, cinsel gücü çok arttıran bir yeşillik oldu u ifade ediliyor. Uzmanlar, yeşil salata şeklinde yenen rokanın, tadı ve asitleri ile mideyi çalıştırdı ını, hazmı arttırdı ını, iştahı açtı ını, böbrekleri çalıştırdı ını, idrar söktürdü ünü ve karında toplanan suyu boşalttı ını bildiriyor.

TERE
Terenin, çi salatalara lezzet ve canlılık kattı ını, ayrıca de erli bir sebze suyu oldu unu vurgulayan uzmanlar, çeşitli vitaminler ve özellikle C vitamini, bazı faydalı esanslar ve mineralleri ile çok tesirli ve faydalı oldu unu belirtiyor. Uzmanlar, terenin, karaci er, böbrek ve bronşları çalıştırdı ını, gribi geçirdi ini, kanda şekeri düşürdü ünü, kansızlı ı giderdi ini, acı tadı ve di er maddeleriyle mideyi çalıştırıp hazmı arttırdı ını, iştahsızlık çekenlere çok fayda verdi ini, bol demiri ile kanı tazeledi ini, kansere karşı korudu unu, ba ırsaklardaki çeşitli solucanları döktü ünü kaydediyor. Uzmanlar, terenin sinirleri dinlendirdi ini ve cinsel iste i arttırdı ını belirterek, çi olarak, az miktarlarda yenilmesini tavsiye ediyor. Uzmanlar, fazlasının zarar verdi i uyarısında bulunmayı da ihmal etmiyor.

ŞALGAM
Şalgamın taş ve kum döktü ünü, bronşları boşalttı ını, bol idrar söktürdü ünü ve pekli i giderdi ini söyleyen uzmanlar, şalgamın yaprakları ince kıyılarak salata şeklinde yenirse yukarıdaki hastalıklara iyi geldi ini bildiriyor. Uzmanlar, şeker hastalarının da şalgam yiyebilece ini vurguluyor ve şalgam ne kadar çi yenirse o kadar faydalı oldu unu hatırlatıyor