Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eserlere ne denir? hayatın tarifi ve anlamı nasıl anlatılır
Bir insanın yaşamı boyunca kaleme aldığı yazdığı çizdiği eserler vardır bunların ne demek olduğunu merak ediyormusunuz o halde öğrenelim.

Biyografi, bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı yazı biçimi. Kişinin kendisi tarafından değil onu yakından tanıyan veya hayatını yakından inceleyen başka bir yazar tarafından yazılır. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayesini anlatan eserlere de tezkire denir.

Üsttekikerin türleri nelerdir?
Biyografik roman: Kişinin yaşıyormuş gibi ve roman kurgusuyla anlatılıp kişisel özellikleri ve hayatının tanıtıldığı biyografi türü.

Bilimsel biyografi: Kişinin hayatının eleştirisel bir tutumla, araştırma ve incelemelere dayalı olarak anlatıldığı biyografi türü.

Son olarakta Nekroloji: Yakın zamanda ölmüş kişilerin iyi özelliklerinin anıldığı, genellikle gazete ve dergilerde yayınlanan biyografi türü