Artan Bilinç Kaybı Nedir, Bilinç Kaybı Nedenleri ve Sebepleri, Bilinç Kaybı unutkanlığı Artırıyor, Günümüzde kitle iletişim araçlarının etkisiyle insanlar unutkanlık, bunama ya da Alzheimer konularında artık çok daha bilinçli. Prof. Dr. Engin Eker, bu konuda şu örneği veriyor: “İnsanlar ‘Bende unutkanlık başladı’ deyip duruyorlar. Bu konuda medyanın da etkisi var. Eğitiyoruz, bilgi veriyoruz.

Unutkanlık varsa, ‘Bende sonra Alzheimer, bunama başlamasın’ diyor. Borsada çalışan genç bir insanın bütün hayatı rakamlardan oluşuyor. Geliyor, ‘Ben şunu ya da şunları unutuyorum’ diyor ve ailesinde Alzheimer hastası olduğunu belirtiyor. ‘Ben de mi böyle olacağım?’ diye soruyor. Evet, bazı nörolojik hastalıklarda genetik faktörler var.

Alzheimer’da da çok az oranda dahi olsa genetik faktörler söz konusu. ”Prof. Dr. Engin Eker, yaşa bağlı unutkanlıkta olayların hatırlanabildiğim, ama yaşa bağlı hafif bilişsel bozuklukta kişinin gerçekten unuttuğunu belirterek, bunun Alzheimer hastalığından önceki evre olduğunu ifade ediyor. Böyle bir durumda kişinin yakın zamandaki olayların unutması ve alan oryantasyonunun bozulması gibi sıkıntılar öne çıkıyor. Prof. Dr. Eker, “Böyle bir vakada, diğer beyin fonksyonlarının dikkate alınmasını ve tedavi sürecinin hızlandırılmasını açıklıyor.