Sponsored ADS

2012 Trafik Soruları

 1. #1
  Administrator WAdmin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01 Kasım 2012
  Yaş
  39
  Mesajlar
  600


  Reklamlar
  2012 Sürücü belgesi trafik soruları 2012de Sorulmuş sorular Sık çıkan soru ve cevaplar

  Trafik soruları geçen sene bu şekilde soruldu çıkan yada hiç bilmediğimiz trafik soruları vardı ücretsiz trafik dersleri sizler için özenle seçerek bu soruları sizlere sunuyoruz, umarım trafik sınavından başarıyla dönersiniz herkese zihin açıklığı diliyoruz. İnşallah tek sınavda kazanırsınız yoksa tam adetini bilemesemde harcadığınız dosya masrafı vs bir kaç kere sınavdan başarısız olursanız yanmaktadır.
  2012 Trafik Soruları 2012 Trafik Soruları
  1.Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
  A Geçiş yolu
  B Geçiş hakkı
  C Geçiş kolaylığı
  D Geçiş üstünlüğü

  2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
  A Trafik suçu
  B Trafik terörü
  C Trafik kusuru
  D Trafikten men


  3. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
  A Taşıt
  B Tren
  C Ulaşım
  D Taşıma


  4. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
  A Bölünmüş yol
  B Banket
  C Şerit
  D İki yönlü yol

  5. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
  A Yerlerinin değiştirilmesi
  B Üzerlerine yazı yazılması
  C Görülmelerinin engellenmesi
  D Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

  6. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
  A Aracını durdurmalı
  B Durmadan geçmeli
  C Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
  D Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli

  7. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaretçubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
  A Hızlandırma işareti
  B Geç işareti
  C Yavaşlatma işareti
  D Dur işareti

  8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
  A Okul geçidine
  B Yürüyüş yoluna
  C Gençlik kampına
  D Alt veya üst geçitlere

  9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A Banketten gitmeli
  B Takip mesafesini artırmalı
  C Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
  D Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli


  10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
  B Açılan köprüye yaklaşıldığını
  C Tehlikeli çıkış eğimli yolu
  D Kasisli yolu

  11. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?


  12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?


  13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

  A Sola dönülmez
  B Sağa dönülmez
  C Sola zorunlu yön
  D Sağa zorunlu yön


  14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

  A Traktörün geçebileceğini
  B Traktörün giremeyeceğini
  C Traktörlerin park edebileceğini
  D Sadece traktörün girebileceğini


  15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A Geçme yasağı sonunu
  B Hız sınırlaması sonunu
  C Araç trafiğine kapalı yolu
  D Öndeki taşıtı geçme yasağını


  16. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?


  17. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
  A Yalnız I
  B I ve II
  C II ve III
  D I, II ve III


  18. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
  A Şerit değiştirmek yasaktır.
  B Öndeki aracı geçmek yasaktır.
  C Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
  D Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.


  19. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  A Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
  B Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
  C Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
  D Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa


  20. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
  A Araçların takip mesafesine uyması
  B 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
  C 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
  D 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması


  21. 1. Işıklı trafik işaret cihazı
  2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
  3. Trafik görevlisi
  Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
  A 1 , 2 , 3
  B 2 , 3 , 1
  C 3 , 1 , 2
  D 3 , 2 , 1


  22. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
  A 80
  B 90
  C 110
  D 120


  23. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A 15
  B 35
  C 40
  D 50


  24. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  A 10
  B 20
  C 30
  D 40


  25. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A 4 numaralı aracın hızını artırması
  B 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
  C 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
  D 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi

  26. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
  A Öndeki aracın işaretini beklemek
  B Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
  C Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
  D Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak


  27.Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A Hızını artırması
  B Kesik çizgi tarafına yaklaşması
  C Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
  D Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması


  28.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  A Dar kavisle dönülmesi
  B Geniş kavisle dönülmesi
  C Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
  D Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi


  29. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A Sağa ve sola dönüş kurallarına uymak
  B Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek
  C Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmek
  D Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek


  30. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
  A 1 numaralı araç
  B 2 numaralı araç
  C Hızı az olan araç
  D Hızı fazla olan araç


  31.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
  B 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
  C 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
  D 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması


  32. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
  A Toplu taşıma araçlarının
  B Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
  C Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının
  D Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların


  33. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde;çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
  A Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
  B Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
  C Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
  D Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı


  34. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
  A 5
  B 10
  C 15
  D 20


  35. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
  A Dönüş ışıklarını yakarak
  B Birkaç defa korna çalarak
  C Acil uyarı ışıklarını yakarak
  D Birkaç defa selektör yaparak


  36. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
  A 30
  B 20
  C 10
  D 5


  37. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
  A Her iki aracın yüklü olması
  B Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
  C Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
  D Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması


  38. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
  A Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
  B Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
  C Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
  D Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri


  39. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?
  A Sadece öğrenci indirip bindirirken
  B Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
  C Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
  D Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda


  40. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?
  A Korna çalıp yayayı durdurmalı
  B Geçiş hakkını kendi kullanmalı
  C Geçiş hakkını yayaya vermeli
  D Yayanın yola girmesini önlemeli


  2012nin en çok çıkan sorularıyla sınavlarınız 2013dede başarılı geçecektir bizden ayrılmayın yorumlarınızıda eksik etmeyin.
  Cesurun bakışı korkağın kılıcından daha keskindir!

 2. #2
  Mir
  Mir çevrimdışı
  Rütbe Kalmadı Mir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Ocak 2013
  Mesajlar
  774


  Sponsor reklamlar


  Çok güzel bir bilgi vermişsiniz hocam ellerinize sağlık. Trafikle alakalı olabilecek her soru var.

+ Cevap Ver

 • 2012 Trafik Soruları Konusuna Oy verin

  5.00 Üzerinden ortalama oy almış 0 kişi oy vermiş

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Giriş yapmak için Buraya tıklayın


Ankarada Deniz Varmı var yok?


YazSana.Net Forumları Bilgi Eğlence Komedi Yaşam Sağlık üzerine yazılan herşey! Forum Kurallarına Lütfen Uyalım!
Yorum düşünce yazma
facebook butonumuz