Suyun molekül yapısı suda bulunan maddeler nelerdir?

Suyun yapısında hangi moleküller bulunur? bazen su içerken merak ederiz tatsız tuzsuz nasıl bişeydir diye suyun molekül yapısı hakkında bilgi vermek istiyoruz hidrojen ve oksijen suyun molekülleri oluşturur, vazgeçemediğimiz açlık kadar yaşımın devamını gerektiren taddır. Aç bir insan 1 ay dayanabilir ama susuz dayanamaz bu derecede çok önemlidir, ilerleyen yıllarda su benzin kadar değerli bir konumda olacaktır. Hatta bazı uzmanlar bilim adamları su daha değerli olacağını söylemektedirler.
Suyun molekül yapısı
İyonik olarak (H+) bir hidrojen iyonuna bağlanmış, (OH-) hidroksit iyonu; yani HOH şeklinde tanımlanabilir.
Günümüzde suyun kimyasal formülü H2O'dur. Bunun anlamı bir su molekülünün iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluştuğudur. Oksijen atomunun 2 yanında 104,45° açı oluşturacak şekilde bağlanmış iki hidrojen atomu bulunur.

Hidrojen bağı diye bilinen özel etkileşim sayesinde su molekülleri birbirlerine ve çevrelerinde bulunan diğer maddelere tutunurlar, bu maddeler sayesinde birbirlerininden faydalanmaktadırlar. Normal standart sıcaklık ve basınçta, suyun buhar fazı ve sıvı fazı arasında dinamik (değişken) bir denge vardır. Su moleküllerinin bir tarafı negatif, bir tarafı pozitif yüklüdür. Bu nedenle suyun pozitif yüklü hidrojenleri diğer moleküllerin negatif yüklü kısımları ile zayıf olabilmektedir ama aralarındaki bağı otomatik oluşur.

Dualar ile suyun gücünü anlatan video