48-60 Aylık gelişim özellikleri, 48-60 aylık gelişim raporu, 48-60 aylık çocuklar ders notları

48-60 ay aralığındaki çocukların gelişim özelliklerini ve hakkında hazırlayabileceğiniz raporları yazımızdan öğrenebilirsiniz.

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİNPSİKOMOTOR GELİŞİM* Çizgi üzerinde yürür.
* Çift ayakla belli bir uzaklığa sıçrar.

* Çift ayakla atlar.

* Geri geri çift ayak atlar.

* Tek ayak üzerinde atlar.

* Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.

* Ayak değiştirerek iner çıkar.

* Topu kendisi sıçratıp yakalar.

* Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner.
* 20 cm yükseklikten atlar.
* Topuk ve ayak ucuyla yürür.
* Dokuz blokla kule yapar.
* Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer.
* Çeşitli şekiller çizer ve boyar.
* Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.


SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM

* Adını- soyadını ve yaşını bilir.
* Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler.

* Yetişkinlerin konuşmalarına katılım sağlar.

* Oyuncaklarını paylaşır.
* Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder.
* İzin ister.
* Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.
* Övülmek hoşuna gider.

* Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir.


DİL GELİŞİMİ* Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve uygular.

* Birleşik cümleler kullanır.

* Resimdeki saçmalıkları açıklar.
* Zıt sözcükleri söyler.
* Konuşmalarında bağlaç kullanır.
* Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.


BİLİŞSEL GELİŞİM* İnsan resmini 6 ögeyi içerecek şekilde çizer.
* 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar.
* 1'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
* Nesneleri ortak özelliklerine göre ( taşıtlar, hayvanlar, büyük /
küçük nesneler, ağır / hafif nesneler vb.) sınıflandırır.
* 1'den 20'ye kadar ezbere sayar.
* 3'lü, 4'lü eşit setleri eşleştirir.
* İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.
* Baştaki, sondaki ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder.
* Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
* Model olunduğunda 10 küpten kule yapar.
* Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
* "Neden?" sorusuna cevap verir.
* Dokuları ayırt eder.
* 8 rengi adlandırır.

* Renkleri gruplandırır.
* Renkleri tonlarına göre sıralar.
* Bazı paraları tanır ve isimlendirir.
* Kısa bir süre önce gördüğü resmi anımsar.

* Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
* Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.
* Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.
* Neden-sonuç ilişkilerini kurar.
* Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.
* Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.


ÖZBAKIM BECERİLERİ* Yardımla saçını tarar.
* Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
* Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar.
* Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar.
* Ellerini ve yüzünü yardıma ihtiyaç duymadan yıkar.

* Dişlerini fırçalar.
* Sofra kurallarına mümkün olduğunca uyar.

* Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır.
* Sofra kurmak gibi ev işlerinde uyumlu bir yardımcıdır.