Prof. Dr. Med Hüseyin Nazlıkul Detoks Kitapları, Prof. Dr. Med Hüseyin Nazlıkul Biyografisi, Hüseyin Nazlıkul Sağlıklı, kaliteli, mutlu, huzurlu yaşamı ve sevgiyi kendine ilke edinen tüm insanlara. Kitabın içeriğinin hazırlanmasında sıkça başvurduğum kitap ve yayınların sahibi değerli meslektaş ve hocalarım, Viyana Üniversitesi Kadın Doğum Anabillm Dalı Başkanı ve Avrupa'nın anti-aging konusunda öncülerinden Prof. Dr. med. Johannes Huber'a, Giessen Justus Liebig Üniversite Kliniği'nin Tamamlayıcı Tıp Kürsüsü kurucusu ve mesleki gelişmemde büyük emeği olan değerli rahmetli hocam.

Prof. Dr. med. H.F. Hergert'te, biyolojik tıbbın önemli öncülerinden değerli dostum Prof. Dr. med. H. Heine'ye, an ti-aging alanında önemli çalışmaları olan Prof. Dr. med. Adreas Kruse, Prof. Dr. med. C. Leitz-munn, Dr. med. U. Sturz, Prof. Dr. med. Heinz Liesen'e, anti-aging ve spor hekimi Prof. Dr. med. Peter Axt'a, Tamamlayıcı Tıp-Berlin Nöral Enstitü'nün başkanı Op. Dr. med. Ulrike Aldag'a, tamamlayıcı tıp, KBB, diş hekimi ve mikro-akupunkt sistemin öncülerinden değerli dostum Dr. J.M. Gleditsch'e, IPPNW onur başkanı ve Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Dahiliye ABD öğretim görevlisi Prof. Dr. med. U. Gottstein'e, IGNH (Uluslararası NÖralterapi Cemiyeti) başkanı Dr. ürgen Rehder'e, Meksika NÖralterapi Cemiyeti başkanı Dr. Armin Reimersr'a, IGNH yönetim kurulu üyesi dostum Dr. İmke Plischko'ya, nöralterapiye bir hayat adamış büyük bilim insanı ve değerli dostum.

Dr. Hans Barop'a, tamamlayıcı tıbba büyük destek veren ve ZÂN'ın (Zentralverband der Arzte für Naturhellverhren und Regulatlonıme-dizin) başkanı Dr. A. Pollmann'a, jinekoloji uzmanı hocam Prof, Dr, med. Klaus Doench'a, İsviçre'de nöralterapi öncülerinden, kürıü başkanı, IGNH yönetim kurulu üyesi ve değerli dostum Prof. Dr. med. Lo-renz Fischer'e, biyofoton, soft lazer, manyetik alan ve proquant buluşlarıyla tıbbın hizmetine sunulmasını sağlayan, üzerimde büyük emeği olan biyofizikçi, 2004 yılında kaybettiğimiz rahmetli Dr. rer, nat. W. Ludvvig'e, uluslararası düzeyde tanınan Ganzimmun antl-agtng labo-ratuvan sorumlu hekimi biyokimyaa ve mikrobiyolog Dr. med. Ralf Kirkamm'a, manevi ve profesyonel yardımlarıyla hep yanımda olan, tamamlayıcı tıp bölümünde bilimsel desteğini sunan dostum ve Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon Demeği başkanı Dr. Demet Erdoğan'a, Doç. Dr. dent. Mehmet Gürsel'e.

Türkiye'de tamamlayın tıbba gönül vermiş bilim insanı, FT konusunda çalışmalanndan dünyaca bilinen Prof. Cihan Aksoy'a, kitabın yazım aşamasında sunduğu katkılarından dolayı arkadaşım Dr. Neslihan Özkan'a, bu kitabın gerekliliğini bana her ortamda hatırlatan ve yazmam konusunda beni motive eden ve her zaman yanımda olan sevgili dostum Tuncay Özkan'a, kitabın yazımı için uğraştığım tüm süre içinde bana katlanan ve gerekli özveriyi göstermemde bana yılmadan destek olan yirmi beş yıllık sevgili eşim ve hayat arkadaşım Güneş Nazlıkul'a ve psikolojik desteğini benden hiç esirgemeyen, kocaman bir yüreği olan sevgili kız kardeşim Aynur Nazlıkul-Ancı'ya, son olarak da, sevgilerinden çaldığım zaman için bana kızmayan, hatta bu eserin çıkacağını duyduklannda çok sevinen ve sevinçleri gözlerinden okunan büyük aşkım kızım Jacquell-ne özgül ve oğlum, aynı zamanda sırdaşım, dostum özgün Tolga'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.