Rahmetli hocalarımızdan biri “çocuk beşiğe düşer, eğitim ve terbiye başlar” derdi. Bu düşünce bugün de geçerlidir. Alışkanlıklar kötü ve iyi davranışlar hep küçük yaşlarda edinilir.
1- istemli Kaka Yapma Eğitimi:
Çocuklarda temizlik eğitimine çok önem verilmelidir. Süt çocuğu ve oyun çağındaki çocukların altı kirlendiğinde çocuk çok huysuzlaşır. Bu kirliliğe karşı ilk reaksiyondur. 2 yaşlarından sonra eli kirlenen bir çocuk annesine koşar ve elini gösterir. Bir, iki yaşlar arası çocuk ayaklandığı, otu-rabildiği ve anlayabildiği zaman, anne çocuğun kakasını oturağa yapmasını ister. Bu öğretim çok kolay olmaz, özel bir yumuşaklıkla kakasını oturağa yapması onun anlayabileceği şekilde çocuktan istenir. Çocuk bu isteğe uyarsa ödüllendirilir.

Bazı anneler çok acelecidir. Hemen çocuğun birkaç günde bu işe alışmasını ister. Sağlık, düzen ve temizlik hastası olan anne çok sertleşebilir.
Oturağa oturan bir çocuğa etrafındakiler neşe ve sevgi ile bakarsa çocuk onları memnun etmek için kaka yapmayı bir hüner sayar ve böylece alışır. Korkutarak “seni yakarım, pencereden atarım, hav havlara veririm, seni sevmem” gibi sözler karşımıza başarısız, huysuz bir çocuk çıkarır.
Bazen de korkarak kakasını tutar, bu şekilde de kabızlık problem olur. Çocuk gene huysuzlaşır. Aileye yayılan durum, her kafadan bir ses çıkmasına sebep olur. Herkes kendi deneyimlerin den faydanılmasını ister. Bu defada işler çığımdan çıkar.

Çocuklarda tuvalete gitmeyi,
dolayısıyla oturak kullanmayı, eğlenceli hâle getirmek, olumlu bir neticeye ulaşmaya yardım eder. Çocuğu türlü yollarla kaka ve idrar yapmayı haber vermeye alıştırmak, çocuğa sevdiği yönde, yaklaşımlarda bulunmak, ödüllendirmek, olayı oyun gibi değerlendirmesini, ilginç bulmasını sağlamak, sabırla ulaşılabilecek hususlardır.
Bu gayretler, bazen 4 yaşına kadar sürer. Çocuk bu alışkanlığı kazandıktan sonra anne de pis kokulu paketlerden ve bezlerden kurtulmuş olur.

2- Yemek Eğitimi:
Önemli eğitimlerden birisi de yemek yeme eğitimidir. Çocuk, hastalık haricinde yemekten kaçındı mı aile huzursuz olur ve endişeye kapılırlar. Bu normal karşılanmalıdır. Fakat sağlıklı bir çocuk zamanında acıkınca mutlaka yemeğiniyer. Anneler devamlı, çocukların çok yemesini ister ve üzerine çok düşüldüğünde çocuk yemek yemez. Yemek zamanlan, anne ve çocuk için eziyet olur. Annenin ısrarı etkisizdir. Çocuk hasta değilse, acıkınca mutlaka yemeğini yer. Bunun böyle bilinmesi ve akıllara yerleştirilmesi lâzımdır.
Sofrada yemeğini yemeyen çocuğa ısrar edilmemelidir, isteyinceye kadar hiçbir şey verilme melidir. Hatta ikinci öğüne kadar istese de yine memelidir. Bu etkili bir ceza sayıl, Bir öğün yemek yemeyen çocuğa hiçbir şey olmaz. Çocu ğun kötü huylar edinmesine ve aileyi oynatması na izin verilmez.

3-Uyku Eğitimi:
Uyku eğitimi de önemlidir. Uykunun belirli zamanlarda ve belirli süreleri içinde olması ge reklidir. Uyku düzensizliği gösteren bir ailenin çocuğundan önce kendilerinde bir düzensizlik aramak lâzımdır. Ailenin gürültüleri, düzensiz hareketleri, zamansız uyutma gayretleri, çocuk odasının durumu, soğuk ve sıcak, ses ve ışık, çocuğun emniyet duygusu, uyku düzeninin oluşmasında önemli unsurlardır. Bunun haricinde hakikaten uykusuz, huysuz tip çocuklar vardır. Kalıtımla geçen bu düzensizlikler alkolik anne ve babanın çocuklarında daha çok görülebilir.

4- Anne-Babanın Uyumlu Olması:
Çocuk eğitiminde anne ve babanın uyum içinde olmaları başarıyı artırır. İleri yaşlardaki karakter oluşmasının temeli altı yaşlarında atılır. Doğruluk, iman, haya duygusu, onların anlayabileceği şekilde anlatılan dinî inanışlar, ileri yaşlarda çocuğu her türlü kötülükten koruyan can simitleridir.

alıntıdır..