Yeni doğan çocuk, 3-4 gün içinde, normal şartlarda doğum kilosunun % 10′unu verir. 28 günlük ile 12 ay arası olan süt çocukluğu döneminde, gelişme ve büyüme çok hızlıdır.
Doğum ağırlığı, genellikle iki buçuk ile beş kilogram arasındadır. Kız çocukları erkeklere göre daha düşük kiloludurlar. Kız ve erkek çocuklara göre ağırlık ölçüleri aşağıda sunulmuştur.

ÇOCUKLARDA AĞIRLIK TABLOSU
Erkek Bebekler için Kız Bebekler için
ALT ÜST ALT ÜST
LİMİT ORTA LİMİT YAŞ LİMİT ORTA LİMİT
(gram) (gram) (gram) (gram) (gram) (gram)
2.500- 4.000- 5.500- 1 ay- 2.450- 3.750- 5.100
3.250- 4.850- 6.600- 2 ay- 3.300- 4.000- 6.150
3.950- 5.750- 7.500- 3 ay- 3.650- 5.350- 7.100
4.500- 6.450- 8.400- 4 ay- 4.040- 6.000- 8.000
4.750- 7.000- 9.150- 5 ay- 4.400- 6.600- 8.850

Ağırlık Artışları :1. üç ayda günde 22-25 gramdır.
2. üç ayda günde 20-22 gramdır.
3. üç ayda günde 15-18 gramdır.
4. üç ayda günde 12-15 gramdır.

Bazen türlü faktörlerin etkisiyle, çocuklar, normal olmalarına rağmen, bu genellemenin dışında kilo alabilirler. Kilo alımı, ilk iki üç ayda, ayda bir kilo civarındadır. 0-6 ayın ortalaması, ayda 750 gramdır. Sonra bir yaşına kadar ayda 500 gram artabilirler. Normal bir çocuk 12 aylığa geldiğinde, 10 kilo kadar olmalıdır. Bunun % 10 altı ve üstü normal sayılır. Bir yaşından sonra, yılda iki kilogram kadar alınması normaldir.
0-6 Yaş grubunda kilo alma formülü şöyledir.
Yaş x 2+8 = olması gereken kilo

Çocuk ağırlıkları için, belirli kurallar vardır:

1- Doğum ağırlığı kız-erkek ortalaması 3200 gram,
2- Beş ay bitiminde çocuk, doğum kilosunun iki katı,
3- Bir vaşındaki çocuk, doğum kilosunun 3 katı,
4- Üç vaşındaki çocuk, doğum kilosunun 4 katı,
5- Beş vaşındaki çocuk, doğum ağırlığının 6 katı,
6- On yaşındaki çocuk, doğum ağırlığının 10 katı olur.

Boy: Bir yaşma kadar çocuklarda boy uzaması cok hızlıdır. İki vas sonunda bu hız azalır. Erkek çocukların boyu, kız çocuklarının boyundan biraz fazladır.
Boy Uzamaları :
Birinci Üç Ay 8-10 cm.
İkinci Üç Ay 6-8 cm.
Üçüncü Üç Ay 5-6 cm.
Dördüncü Üç Ay 4 cm dir.

Kız ve erkek çocuklara göre boy uzaması aşağıda gösterilmiştir.

2-6 yaş grubundaki boy hesabı

Yaş x 5 + 80 = ortalama boy

6-12 Yaş arası :

Yaş x 6 + 77 = Ortalama boy
Baş: tetkik gerektirir. Yeni doğan bebekte kafa kemikleri bir birinin üzerine gelebilir. Bir kaç ay sonra normal yerini alır. Kafa kemikleri arasında önde ve arkada boşluklar bulunur. Öndekine bıngıldak denir 16-18 aya kadar kapanır. Arkadaki ise 6-8 haftada kapanır.
Baş çevresinin ölçülmesi kaşların üzerinden bşaın arka çıkıntısı yönüne doğru bütün çevre mezura dolanarak ölçülür. Baş en hızlı büyüyen organdır.

alıntıdır..