Atatürk Hangi Bilimsel Çalışmaları gerçekleştirdi
Atatürkün bilimsel çalışmaları nelerdir? Atatürk hangi bilimsel çalışmalar yapmıştır?
O tarihlerde bile ünlü zekamız neleri düşünmüş ve halkın yararına olabilecek herşeyi yapmaya çalışmıştır, bilim çalışması nedir kaç adettir bilemesekte alttaki örneklere bakarak üzerinde durduğu konuları görebilirsiniz.
*1923 kişi başına düşen milli gelir 50$,
*1925 Kızılay hemşire okulu açıldı,
*1927 sanayi kuruluşlarını tevşik ve koruma amacıyla tevşik-i sanayi kurumu açıldı,
*1930 ilk Türkçe kitap yazıldı,
*1931 okullar için dört ciltlik kitap oluşturuldu,
*1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu,
*1932 Türk tarihi kongresi toplandı,
*1933 sümerbank kuruldu,
*1935 MTA kuruldu,
*1936 Ankara devlet konservuatarı kuruldu.