Atatürk Cumhuriyeti Kaç Yılında Kurmuştur? Atatürk Cumhuriyeti nasıl kurdu? Atatürk'ün Cumhuriyeti İlan Ettiği Yıl Atatürk Kaç Yaşında Cumhuriyeti İlan Etmiştir

Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ilan etmiştir. Büyük önder cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı. Cumhuriyetin kuruluşu ve getirdiği yenilikler saymakla bitmez bunlar nelerdi?

Bakın ne gibi yenilikler gelmiş birlikte görelim modern yenilikler hangileri
1. Medreseler kapatıldı yeni ve modern okullar açıldı.
2.Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi abcdefg kabul edildi.
3.Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
4.Ölçü birimleri değiştirildi.
5.Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal''e Atatürk soyadı verildi.
6.Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.
7.Kadın erkek eşitliği sağlandı
8.Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.
9.Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
10.Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü


1*Siyasal Yenilikler;
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
2*Toplumsal Yenilikler
Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
Lakap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
3*Hukuk Yeniliği;
Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
4*Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler;
Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Güzel sanatlarda yenilikler
5*Ekonomi Alanında Yenilikler Aşarın kaldırılması Çiftçinin özendirilmesi Örnek çiftliklerin kurulması Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması Ive IIKalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Çok güzel yenilikler değilmi? iyi forumlar dileriz.