Tiroid Vucudun En önemli Salgı Bezidir, Tiroid bezinin vücuttaki işlevi nedir, Tiroid Salgı Bezinin Görevleri, Tiroidin boyunda, nefes borusunun önünde ve boyun adelelerin arkasında yer alan, normalde ek gelmeyen bir bez olduğunu söyleyen Endokrin Cerrahi uzmanı prof dr Mete Dünren bu bezin vücudun metobolizmasını ayarlayan başlıca hormonu ürettiğini belirtiyor. Tiroidi bir orkestra şefine benzeten Prof Dr. Düren buna neden olarak da oroidin ürettiği hormonun bir çok ve sistemin işlevini etkilemesini gösteriyor. Bir sürü damar olması yüzünden tiroidin.

Vücudun en çok kanlanan organı olarak bilindiğini vurgulayan Doktor Düren şöyle devam ediyor: I iroid'in kailsiz ameliyat edilebilmesi, insan havamla ilgili yok önemli bir gelişme olmuştur. Fifold ameliyatlarında kan dışında, bir de arkasında bulunan ses tellerine giden sinirlerin zarar görebilme ihtimali vardır. Ancak cerrahi girişimlerle kana ma problemleri azaldıkça, sinir yaralanmaları oranı düştü.”

Tiroid iki şekilde büyüyebiliyor: Şişerek tümden büyüme ve yayılın bihiıme. Büvümüş va da normal bir tiroid bezinin içinde çakıl taşı büyüklüğünde bir kitlenin oluşabildiğini itadc eden Prot. Dr, I )uren. su bilgilen veriyor: "Bu kitlelere verdiğimiz genel isim nodüldür. Nodul iyot eksildiğinden oluştuğu zaman, içinde netlikle jolemsi ve hormon birikintisi olan kitlelerden bıılıının. Bu Ki huyludur ve bunların iğne biyopsisiyle teşhislerini koymak mümkündür. Bunları, dışarıdan görünecek seviyeye gelene kadar bekliyoruz ve ondan sonra da ameliyat öneriyoruz bunların belli takip süreçleri var.

Tiroid Vucudun En önemli Salgı Bezidir

Her nodüiü olan va da her boynunun ultra sonogratfsinde ıuxlül tespit edilmiş olan hastanın ameliyat olması dive bir şev söz konusu değil. Bir de, baştan kanser olarak başlavan Modüller var. Avuca iyi huylu bir tümör olarak başlavıp, daha son ra bozıılanlan da var. İşte o nodulun ultrasonogratıdeki birtakım özelliklerine göre 'Şu nodule bir iğne batıralım' diyoruz; İğne batırılldıktan som a, oradan alman hücreler ya iyi diyecek yada bu iyi huylu bir tümöre benziyor diyecek, Ki o zaman da kışı ameli yat olmalı Çünkü bunvın kotu ve dönme ihtimali var üçüncüsününde Bu bir kanserdir diyecek. O zaman da ameliyat olacak.