Detoks Nedir, detoks nasıl uygulanır, Bedenimiz yaşadığımız doğal ortamla öylesine büyük bir uyum içindedir ki, onu maruz bıraktığımız bütün olumsuzlukların üstesinden gelebilir. Beden zararlı toksinleri, yani zararlı maddeleri-karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, akciğer, ter ve lenfler yoluyla atarak kendini temizler. Başka bir deyişle, kendini anndınr.

Insanlar topraktan, sudan, soludukları havadan, yani atmosferden ve aldıkları gıdalardan dolayı binlerce kimyasal toksik ve zehirleyici maddenin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu zehirleyici maddeler insan organizmasında, beden direnç sisteminin azalması veya yok olması, hormonal dengesizlik veya fonksiyon bozukluklan, sinir sistemi bozukluklan veya direnç kaybı, fizyolojik dengesizlikler ve hatta geriye dönüşü olmayan hastalıklar (kanser) gibi çok çeşitli belirtilerle kendilerini gösterir.

Detoksifikasyon, organizmanın kendisine yaramayan ve bozucu etkileri olan bu zehirli maddelerden kurtulmasıdır. Çağımızda özellikle metropollerdeki insanlar endüstriyel kimyasallar, pestisit diye tanımlanan, tanmda kullanılan zehirli maddeler, gıdaların bozulmaması için kullanılan katkı maddeleri, ağır metaller, anestezik maddelerin ve özellikle bilinçsizce kullanılan ilaçların kimyasal kalıntıları, toplumlarca legal kabul edilen droglann (alkol, tütün, kafein) kalıntıları ve illegal droglardan (eroin, kokain vs) oluşan çok karmaşık bir kokteylin etkisi altında yaşamlannı sürdürme çabasındadırlar.

Detoks proğramlar diyetisyenlere bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur. Detoksa başlamadan önce özellikle bedenimizde toksin birikimlerinin neden ve nasıl olduğunu ve buna karşı nasıl yöntemler izlenebileceğini bilmemiz gerekiyor.

Detoks Nedir

Detoks sadece beslenme veya kolon hidroterapiyle (lavman) yapılamaz; çok daha kapsamlı bir süreçtir ve bu süreç donanımlı bir şekilde sürdürülmelidir. Homeopatik etkileşimi bilmeden, bağdokusu-nun işlevini kavramamış, vejetatif sinir sisteminin temel uygulaması olan nöralterapi metodunu özümsememiş ve daha kapsamlı yöntemler hakkında eğitim almamış kişilerce yapılan detoks proğramlarının birçok ayağının eksik kalacağı aşikârdır.

Dünyada detoks, tamamlayıcı tıpla ilgilenen hekimler başta olmak üzere sağlık durumuna tanı koyabilen hekimler tarafından yapılmaktadır. Bedende birikmiş olan toksin düzeyini belirten ve tespit eden pek çok ölçüm işlemi vardır. Ülkemizde ise bu konu hakkında fikri olan olmayan birçok insan detoks uzmanı olarak karşımıza çıkabiliyor. Hatta bunlardan bazıları sağlık sektöründen bile değil.

Detoksiflkasyon, diğer bir adıyla toksinlerden arınma son derece karmaşık bir işlemdir ve kişiye özel olmak zorundadır. Bu sadece sulu besinler alarak voyu lavman yapılarak olacak bir şey değildir. Detoks programların guruplara değil, kişiye özel olması zorunludur. Bu konuda eğitim alması ve konunun uzmanı olmayanlar tarafından yapılan yanlışlıklar bazı diyetisyenler tarafından “detoks insan sağlığını tehlikeye atıyor” şeklinde yorumlanıyor.

Bu doğru değil elbette ama eğer detoks tan iyi sonuç bekliyorsanız mutlaka bu konuda eğitim almış bir hekimin kontrolünde olmalısınız. Çünkü hekim olmayanlar problemi sadece bir beslenme alışkanlığı bozukluğu gibi algılıyor. Detoks yaptığını iddia eden diyetisyenlerin yaptığı, sadece beslenmenin temel alındığı detoks programlandır. Oysa detoksun yapılması veya değerlendirilmesi diyetisyenlere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir.

Elinizdeki kitap gerçek anlamda sağlıklı detoksun ne anlama geldiğini anlatmaya ve size kapsamlı olarak kılavuzluk yapmaya çalışıyor. Türkçede detoks konusunda ciddiye alınabilecek iki kitap bulunmaktadır. Bunlardan ilki Hayatı Keşfet adlı kitabımdaki detoks bölümü, diğeri ise İngilizceden Türkçeye çevrilmiş ve önsözünü yazdığım Daniel Reid'in kitabıdır. Ancak bu iki kaynak böylesine ciddi ve kapsamlı bir konu için yeterli değil. Elinizdeki kitap detoksla ilgili daha kapsamlı bir kaynak üretme çabamın sonucudur.